‹ IKEA pastoraatDe zoutceder ›
Sardis
Gepubliceerd op 13-07-2010

En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes:  Zo spreekt Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik ken uw daden: u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood.

Openbaring 3:1-2

Sardis was de hoofdstad van het koninkrijk Lydië en ligt enkele tientallen kilometers landinwaarts van de Middellandse Zee in de Hermusvallei, aan de voet de Tmolusberg. De plaats wordt een drietal keren genoemd in het Nieuwe Testament. In Openbaring wordt speciaal een brief aan de gemeente van deze plaats gewijd met daarin een verwijzing naar de tempel van Artemis, omdat deze afgod de macht zou hebben om doden tot leven te wekken.

Ondanks de vele oorlogen wist de stad deze steeds weer te boven komen en was ten tijde van Johannes één van de rijkste steden in dit gebied. Het is dan ook kenmerkend dat in deze Bijbelpassage wordt gewezen dat ze, ondanks hun welvaart en ondanks het feit dat de stadsgodin de macht had om doden tot leven te wekken, ze bijna dood zijn. Ruim honderd jaar later werd Sardis in 213 vernietigd door de seleuciet Antiochus III de Grote.

Tempel van Artemis in Sardis


Tags: Atlas, Openbaring (boek), Plaatsen, Sardis
Gerelateerde onderwerpen: Atlas, Openbaring (boek), Plaatsen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen