July 16, 2010

You are currently browsing the daily archive for July 16, 2010.

Gamla

Bekend als het “Masada van het Noorden” is de plaats Gamla (op de Golanhoogte) het meest bekend om zijn sterke verdediging tegen de Romeinen tijdens de Joodse Opstand in 66 n.C.. De plek is aan alle kanten begrensd door diepe wadi’s van de Golanhoogte en is slechts benaderbaar door een voetpad vanuit het noordoosten. De vroegste nederzetting werd in de Vroege Bronstijd en de plek werd herbewoond door ballingen die tergkeerden uit Babylon. Herodes de Grote liet hier Joden vestigen om zo zijn grenssteden te bevolken.

De natuurlijke bescherming van Gamla betekende dat alleen de oostelijke kant beschermd hoefde te worden tegen indringers. In 66 n.C., versterkten Joodse opstandelingen deze muur voordat de Romeinen door Galilea er naartoe trokken. Eerder leidde de stichter van de Zeloten, Judas van Gamla, een opstand in 6 n.C., Gamaliël verwijst hiernaar in het proces tegen de apostelen als één van de vele mislukte pogingen tot opstand (Hand. 5:37).

De Romeinse generaal Vespasianus viel de stad aan met drie Romeinse legioenen en met veel zwaar wapengeschut zoals de ballista (er werden meer dan 2000 kogels en vele zware pijlpunten gevonden). Na een maand, veroverden ze de verdedigingswerken van de stad. Maar de mannen van Gamla doodden veel van de aanvallers en de Romeinen trokken zich terug. Een paar dagen later werd een tweede doorbraak gemaakt en namen de Romeinen de stad in. Josephus beschrijft dat de Romeinse overwinning 9000 joodse levens kosten.

Ballista

Tags: , ,

De afgelopen dagen stonden de kranten weer bol van berichten dat de tekst “Jezus redt” van het dak van de fam. Ooijen in Giessenburg moet. De officiële reden zou zijn dat de geverfde dakpannen dusdanig afwijken van hetgeen normaal is in de omgeving dat er sprake is van ‘buitensporigheid in het uiterlijk’.

Het interessante is dus dat om dezelfde reden ook de 3 windmolens die daar gepland zijn dus nu tegengehouden worden. Of nog erger al die witte vlakken op het dak een paar meter verderop moeten er ook af.

Daar bovengenoemde veronderstellingen natuurlijk onzin zijn, kan men deze rechtszaak door de gemeente begonnen eerder onder de noemer “pesterijtjes” plaatsen zoals ook het Algemeen Dagblad vermelde. Temeer daar in deze omgeving meer reclameborden staan (je hoeft maar langs de snelweg te rijden om ze op te merken), en bij tijd en wijle van zeer schaars geklede vrouwen waar de bewoners van deze christelijke omgeving zich stellig aan zal ergeren. Daarnaast zie je veel zelfbeschilderde borden dat je aardappels en andere goederen kan kopen. De vraag is dan ook waarom de welstandscommissie zich aan deze specifieke uiting zodanig ergert dat ze een rechtszaak zijn begonnen.

Omdat veel gemeenten in Nederland steeds meer een scheiding willen hebben tussen kerk en staat en daarmee iedere openbare uiting van christelijke signatuur willen verwijderen. Zo zagen we al dat veel welkomsborden van kerken al om die reden zijn verwijderd (ook al stonden sommigen daar al tientallen jaren). Om diezelfde reden zien we dat de bouw van nieuwe kerken in veel plaatsen worden tegengewerkt. Ik weet van een geval dat in een bepaalde plaats de bouw van een kerk werd geweigerd terwijl later op exact dezelfde locatie een moskee werd gebouwd.

Het lijkt er dan ook eerder op, dat deze “pesterij” in de diepste grond een lichte vorm van christenvervolging is.

Tags: ,

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: