‹ QumranCursus: Joodse achtergronden van het Nieuwe Testament ›
Alexander de Grote (2)
Gepubliceerd op 26-08-2010

Gevolgen van een man in het Heilige land

Op een biblioblog wordt er niet gelijk een artikel over Alexander de grote verwacht. Waarom verdient deze man een plekje op deze blog, is er wel een link met de Bijbel?

Jazeker, veel mensen denken dat deze man genoemd wordt in het bijbelboek Daniël. Zoals welbekend is verbleef Danièl in Perziè.

Het gaat dan met name om Daniël 8:5-8 :

Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen over den gansen aardbodem, en roerde de aarde niet aan; en die bok had een aanzienlijken hoorn tussen zijn ogen.

En hij kwam tot den ram, die de twee hoornen had, dien ik had zien staan voor den vloed; en hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht.

En ik zag hem, nakende aan den ram, en hij verbitterde zich tegen hem, en hij stiet den ram, en hij brak zijn beide hoornen; en in den ram was geen kracht, om voor zijn aangezicht te bestaan; en hij wierp hem ter aarde, en hij vertrad hem, en er was niemand, die den ram uit zijn hand verloste.

En de geitenbok maakte zich uitermate groot; maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn, en er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke, naar de vier winden des hemels.

Hoewel je hier veel meer in kunt zien dan Alexander de grote, wordt dit gedeelte veelal aangehaald als profetie die 250 jaar na het schrijven van Daniël in vervulling ging.

Toch vind ik het persoonlijk belangrijker om te kijken wat voor invloed deze man heeft gehad op de bijbelse grond!

Ondanks dat er weinig over hem in Israël bekend is, kunnen we er iets over zeggen. Josephus verteld ons dat Alexander even stopt in Jeruzalem waar hij onder de indruk is van JHWH, hij gaf de hogepriester een hand en ging God aanbidden. Daar werd het boek Daniël aan hem getoond en Alexander wist dat hij hiermee bedoeld werd (Zie Antiquities XI van Josephus, hoofdstuk 8).

Dit is allemaal een beetje overdreven, misschien zelfs wel een concrete leugen. Het is behoorlijk onwaarschijnlijk dat Alexander echt zo onder de indruk kwam van JHWH, als hij zichzelf nog steeds de zoon van Ammon noemt, zo zijn er nog wel andere bezwaren (http://www.livius.org/aj-al/alexander/alexander_t35.html#1, bevat ook een Engelse vertaling van Josephus ), maar ik ben hier niet om daarover te oordelen.

Zo komen we eigenlijk nog steeds weinig verder met Alexander, waarom is hij nou zo belangrijk? Is hij wel zo belangrijk (voor ons als christen)?

Eigenlijk wel. Zoals al is gezegd viel zijn rijk na zijn dood uiteen. Hier kwamen ook een tweetal leiders, Ptolomaeus en Seleucus, genaamd uit voort. Dit werden de leiders van Egypte (Ptolomaeus) en die omgeving (=Asia van Seleucus). Zij zetten de hellenisering, die Alexander in gang had gezet, voort.

Dit vond uiteindelijk wat problemen. Waarbij het bekendste probleem toch wel de opstand der Makkabeëers is. Deze opstand mond uit in een nieuwe overheersing, namelijk die van de Hasmoneëers (152 v.C).

Na de Hasmoneëers komen de Romeinen in 64 v.C, onder leiding van Pompeius. Hij veroverde Jeruzalem en de Romeinse senaat zette in ong. 40 v.C Herodes de Grote op de troon, als koning van de Joden.

Het is natuurlijk heel erg kort door de bocht om te zeggen dat door Alexander de Romeinen uiteindelijk de overheersing over Israël namen, maar het speelde wel mee. Het leven van Alexander heeft Israël beïnvloed, m.n. Door zijn opvolger Ptolomaeus. De hellenisering is hiermee doorgezet, Israél heeft nog een poging tot vrijheid gewaagd, waarop uiteindelijk Pompeius komt en Israël bezet.

Bibliografie:


Tags: Alexander de Grote, Daniël, Geschiedenis, Israël, Personen
Gerelateerde onderwerpen: Alexander de Grote, Daniel, Geschiedenis

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken