‹ Ezechiël de TragicusSimpele antwoorden op moeilijke vragen ›
Symposium over "Geloofsbeleving in de Psalmen"
Gepubliceerd op 02-09-2010

Datum:

Zaterdag 18 september 2010

Plaats:

Evangeliegemeente De Regenboog, Emmerschans 8, 3905 XG  VEENENDAAL

Doelgroep:

Geïnteresseerde gelovigen, predikanten, voorgangers, kerkenraadsleden, studenten en allen die het CVB een warm hart toedragen

Dagvoorzitter:

Prof. Dr. M.J.. Paul, eindredacteur Oude Testament

Kosten:

€ 18,= Voor dit bedrag ontvangt u behalve de lezingen een lunch. Betaling door middel van automatische incasso. U machtigt ons bij uw aanmelding.

Aanmelding:

Klik hier.

Programma:

09.00 - 09.30 uur Zaal open, inschrijving met overhandiging documentatie, ontvangst met koffie en thee
09.30 - 09.45 uur Opening en welkom door de voorzitter
09.45 - 10.30 uur Hoofdlezing: Christus' omgang met de Psalmen

Drs. G. van den Brink, eindredacteur Nieuwe Testament

10.30 - 10.45 uur Pauze
10.45 - 11.45 uur Workshop 1, 2 en 3
11.45 - 12.45 uur Workshop 3, 4 en 5
12.45 - 13.15 uur Lunch
13.15 uur Sluiting
Workshop 1 De Messiaanse Psalmen, door Prof. Dr. M.J. Paul
Workshop 2 Hoelang nog? Geloofsworsteling in de Psalmen, door dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk
Workshop 3 Wat kan ik met de internetversie van de Studiebijbel?, door drs. A. de Heer
Workshop 4 Het verhaal van de Psalmen, door drs. M. Rotman
Workshop 5 Geest, ziel en lichaam - over het mensbeeld in de Psalmen, door drs. C. Stavleu

Toelichting op de Workshops:

Workshop 1: de Messiaanse Psalmen Diverse Psalmen beschrijven de koning van Israël op zo'n wijze dat de aardse koning in Jeruzalem hieraan niet voldoet. De dichters hebben (ook) een toekomstig Koning voor ogen. Wat zeggen de Psalmen direct en indirect over deze toekostige Vorst? Vooral de Psalmen 2, 24, 45, 72 en 110 staan bekend als Messiaanse Psalmen.

In de structuur van het Psalter wordt dat toekomstperspectief nog duidelijker, want de redacteuren hebben na de ballingschap, toen er geen koning meer over Israël was, toch deze koningspsalmen opgenomen.

In de workshop komt naar voren hoe Joden en christenen in de loop der eeuwen hiermee zijn omgegaan en wat dit voor ons betekent.

Workshop 2: Hoe lang nog? Geloofsworstelingen in de Psalmen Ad matay (hoelang)…? Deze hartenkreet valt meerdere keren in het Psalter te horen (bijv. Psalm 6:4; 13:2,3; 74:10), naast andere terugkerende vragen als: Waarom? Wanneer? Wat? De psalmist verwoordt in de 'klachten' zijn situatie van verdriet, ellende, ziekte, gevaar of andere rampspoed en brengt deze zo bij God. Het omgaan met deze moeiten van het leven is voor de psalmist een aangrijpende geloofsworsteling. Het zijn geen theoretische of abstracte vragen waar hij moeite mee heeft, maar concrete rampen die hem als gelovige overkomen.

In deze nood is er hevig verlangen naar gemeenschap met God (vergelijk psalm 42) en het gemis hiervan intensiveert de strijd (Psalm 89:47). Hoe eindigt de strijd?

Workshop 3: Wat kan ik met de internetversie van de Studiebijbel? Een presentatie van de mogelijkheden van de internetversie: notities opslaan, die doorzoeken, verschillende tekstedities vergelijken, Jasper Viewer gebruiken, etc.
Workshop 4: Het verhaal van de Psalmen In bijbelstudie en prediking worden de Psalmen meestal los van elkaar bekeken. De laatste decennia groeit echter het inzicht dat de volgorde van de afzonderlijke liederen in het Psalter niet op toeval berust, maar bewust is gekozen.

In deze workshop gaan we nader in op de grote lijn die door het Psalter als geheel loopt. We zullen zien dat niet alleen de afzonderlijke liederen een rijke boodschap bevatten, maar dat ook het Psalter als geheel een verhaal vertelt: het verhaal van de God die trouw is aan zijn Woord.

Workshop 5: Geest, ziel en lichaam  over het mensbeeld in de Psalmen De vaststelling van de aard van de begrippen 'geest, ziel en lichaam' vormt één van de meest gecompliceerde kwesties uit de Bijbel. We stoten op de vraag of de ziel een aparte materie binnen het menselijk lichaam vormt. Een andere kwestie betreft de wijze waarop de geest inwerkt op lichaam en ziel. Deze vragen worden beantwoord vanuit grondige bestudering van bijbelse gegevens. In het verlengde van het onderzoek staan we stil bij existentiële kanten van onze mensvisie. Hoe ziet God ons en hoe mogen we met onszelf omgaan?


Tags: Evenementen, Studiebijbel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel