September 8, 2010

You are currently browsing the daily archive for September 8, 2010.

De rand van het rijk

Regelmatig valt het me op hoe weinig we eigenlijk weten van het verleden, natuurlijk kennen we allemaal de grote jaartallen en de belangrijkste gebeurtenissen. Maar wat weten we nu van de vroegere cultuur, de achtergronden van de gebeurtenissen.

De rand van het rijk, De Romeinen en de Lage Landen is een schitterend werk van Jona Lendering en Arjen Bosman dat binnenkort verschijnt, het is de  geheel herziene versie van hun eerder uitgegeven boek “De randen van de aarde. De Romeinen tussen Schelde en Eems” en voorziet in een leemte die we maar al te vaak bij andere boeken zien.

De diverse oorlogen die in het boek worden beschreven, waarbij zowel de geschreven bronnen als archeologische vondsten erbij worden gehaald, geven een goed beeld hoe de Romeinen ten strijde trokken en de gebieden die ze veroverd hadden “romaniseerden”.  Terecht wijzen de schrijvers erop dat deze romanisering niet eenzijdig was, het was een wederzijdse beïnvloeding. De inheemse cultuur begon Romeinse trekken te vertonen, maar vanzelfsprekend namen de overheersers ook zaken over van de onderworpenen.

Nu hebben we de afgelopen dagen al vaker personen en volken behandeld die in eerste instantie niets te maken lijken te hebben met de doelstelling van deze blog. Echter de Romeinen waren ten tijden van het Nieuwe Testament de bezetters van Israël en worden dan ook regelmatig in de Bijbel genoemd. Dit boek geeft inzage over het leven van deze Romeinen en in het bijzonder in onze streken. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en geschiedenis in het algemeen.

Meer informatie en of bestellen zie onze webshop.

Tags: ,

L’shana tova!

Tags: ,

Via Dolorosa

Dit artikel is onderdeel van een reeks, hoe je een archeologische vakantie kan beleven in Israël. Deze reis zal door een paar vrienden van mij, die voor het eerst naar Israël gaan, in februari worden gemaakt. Voor een compleet overzicht van de reis die ze willen maken, inclusief kaart zie hier.

Gewoonlijk als men de Oude Stad bezoekt volgt men de weg die de Via Dolorosa wordt genoemd. De Via Dolorosa (sinds 1250) is de weg die Jezus zou zijn gegaan toen Hij Zijn kruis droeg. Die weg loopt van de plaats van de veroordeling door Pontius Pilatus naar de heuvel Golgotha, waar Hij is gekruisigd.

Via Dolorosa, JeruzalemDe gebeurtenissen, die op deze lijdensweg plaatsvonden, worden door de Rooms-Katholieke kerk in 14 staties herdacht, waarvan er 8 gebaseerd zijn op het Evangelie, 2 indirect op het Evangelie en 4 op de overlevering.

Omdat vroeger het aantal staties hier en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (1730-1740) het aantal op veertien:. Deze staties zijn vooral ontstaan door de inzet van de Franciscanen en in het bijzonder de franciscaan Leonard van Porto Maurizio is verdienstelijk geweest in het oprichten van de kruiswegen.

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Mattheüs 27:1, Markus 15:15, Lukas 23:25, Johannes 19:16
II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. Johannes 19:17
III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Volgens overlevering, maar er staat dat Jezus niet in staat was het kruis te dragen.
IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. Volgens overlevering
V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Mattheüs 27:32, Markus 15:21, Lukas 23:26
VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Volgens overlevering
VII. Jezus valt voor de tweede maal. Volgens overlevering
VIII. Jezus troost de wenende vrouwen. Lukas 23:28-31
IX. Jezus valt voor de derde maal. Volgens overlevering
X. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. Volgens overlevering, maar er staat dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden. Mattheüs 27:35, Markus 15:24, Lukas 23:34, Johannes 19:23-24, Psalm 22:18-29,
XI. Jezus wordt aan het kruis genageld. Markus 15:24, Lukas 23:33, Johannes 19:18
XII. Jezus sterft aan het kruis. Mattheüs 27:50, Markus 15:37, Lukas 23:46, Johannes 19:30
XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Lukas 23:53, Johannes 19:38
XIV. Jezus wordt in het graf gelegd. Mattheüs 27:59-60, Markus 15:46, Lukas 23:53, Johannes 19:42

Als men de weg welke grotendeels door de Oude Stad loop afgaat, zal men merken dat grote delen bestaat uit een gezellige suq.

Tags: , ,

Klaagmuur

Dit artikel is onderdeel van een reeks, hoe je een archeologische vakantie kan beleven in Israël. Deze reis zal door een paar vrienden van mij, die voor het eerst naar Israël gaan, in februari worden gemaakt. Voor een compleet overzicht van de reis die ze willen maken, inclusief kaart zie hier.

Iedereen die naar Jeruzalem gaat zal ook de klaagmuur bezoeken. De klaagmuur is het laatste zichtbare restant van de oorspronkelijke tempelmuur (althans het onderste gedeelte, te herkennen aan de grote stenen) en is om die reden dan ook het meest heilige voor de Joden. Om die reden is het meteen ook een gebied wat continue onder bewaking staat, want regelmatig lopen de spanningen hoog op.

Klaagmuur, Jeruzalem

Zoals vaker met joodse heiligdommen is het onderverdeeld in een gedeelte voor mannen (linkerkant) en een gedeelte voor vrouwen (rechterkant). Op bovenstaande foto zie je dat de Joden de mogelijkheid hebben om iets op papier te zetten en deze papiertjes worden dan in de spleten van de muur gestopt.

Klaagmuur, Jeruzalem

Tags: , ,

Israël bij nacht

Israël bij nachtSchitterend zo’n foto van Israël bij nacht. Men kan nu zelf van ieder plekje van de wereld de lichtpollutie bekijken met GoogleEarth en deze kml-file.

Tags: