‹ KlaagmuurL’shana tova! ›
Via Dolorosa
Gepubliceerd op 08-09-2010

Dit artikel is onderdeel van een reeks, hoe je een archeologische vakantie kan beleven in Israël. Deze reis zal door een paar vrienden van mij, die voor het eerst naar Israël gaan, in februari worden gemaakt. Voor een compleet overzicht van de reis die ze willen maken, inclusief kaart zie hier.

Gewoonlijk als men de Oude Stad bezoekt volgt men de weg die de Via Dolorosa wordt genoemd. De Via Dolorosa (sinds 1250) is de weg die Jezus zou zijn gegaan toen Hij Zijn kruis droeg. Die weg loopt van de plaats van de veroordeling door Pontius Pilatus naar de heuvel Golgotha, waar Hij is gekruisigd.

Via Dolorosa, JeruzalemDe gebeurtenissen, die op deze lijdensweg plaatsvonden, worden door de Rooms-Katholieke kerk in 14 staties herdacht, waarvan er 8 gebaseerd zijn op het Evangelie, 2 indirect op het Evangelie en 4 op de overlevering.

Omdat vroeger het aantal staties hier en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (1730-1740) het aantal op veertien:. Deze staties zijn vooral ontstaan door de inzet van de Franciscanen en in het bijzonder de franciscaan Leonard van Porto Maurizio is verdienstelijk geweest in het oprichten van de kruiswegen.

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Mattheüs 27:1, Markus 15:15, Lukas 23:25, Johannes 19:16
II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. Johannes 19:17
III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Volgens overlevering, maar er staat dat Jezus niet in staat was het kruis te dragen.
IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. Volgens overlevering
V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Mattheüs 27:32, Markus 15:21, Lukas 23:26
VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Volgens overlevering
VII. Jezus valt voor de tweede maal. Volgens overlevering
VIII. Jezus troost de wenende vrouwen. Lukas 23:28-31
IX. Jezus valt voor de derde maal. Volgens overlevering
X. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. Volgens overlevering, maar er staat dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden. Mattheüs 27:35, Markus 15:24, Lukas 23:34, Johannes 19:23-24, Psalm 22:18-29,
XI. Jezus wordt aan het kruis genageld. Markus 15:24, Lukas 23:33, Johannes 19:18
XII. Jezus sterft aan het kruis. Mattheüs 27:50, Markus 15:37, Lukas 23:46, Johannes 19:30
XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Lukas 23:53, Johannes 19:38
XIV. Jezus wordt in het graf gelegd. Mattheüs 27:59-60, Markus 15:46, Lukas 23:53, Johannes 19:42

Als men de weg welke grotendeels door de Oude Stad loop afgaat, zal men merken dat grote delen bestaat uit een gezellige suq.


Tags: Jeruzalem, Pasen, Vakantie Israel I
Gerelateerde onderwerpen: Jeruzalem, Pasen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel