‹ Quizvraag van de week (48)Christenvervolging ›
De vreemde onbekende vrouw
Gepubliceerd op 11-10-2010

om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden vleit,

Spreuken 2:16 (HSV)

In Spreuken wordt regelmatig gewaarschuwd tegen de "vreemde vrouw" en vaak heeft dat de betekenis van "prostituee, hoer".  Toch blijkt dat niet altijd te kloppen. Het Hebreeuwse woord voor "onbekende" verwijst vaak naar mensen die etnisch vreemd zijn aan Israël (Ex. 21:8; Deut. 17:15; Richt. 19:12, Ruth 2:10; 1 Kon 11:01 , 8; Ezra 10:02, 10, 11). Ook zie je dat dit woord vaak verwijst naar mensen die moreel vervreemd zijn van God en zijn verbondsvolk (Job 19:15; Ps. 69:9; Spr. 20:16; Pred. 6:2; Jer 2:21) en alleen in Spreuken zien we het woord voorkomen als een technische term voor een hoer of overspelige vrouw als iemand die moreel is vervreemd van God en morele maatschappij (Spr. 2:16; 5:20; 6:24; 7:5; 20:16; 23:27, 27:13)

Bij mij kwam dan ook de vraag op of er een connectie was tussen buitenlandse vrouwen en prostitutie. Nou waren vroeger de bewoners erg "close", als buitenstaander kwam je daar moeilijk tussen, ondanks dat er wel economisch verkeer tussen de verschillende dorpen, steden en landen was. Als we naar het boek Ruth kijken, dan zien we dat Naomi na het overlijden van haar man en zonen weer teruggaat naar haar eigen volk. De reden is heel simpel, in "den vreemde" had ze bijna geen bestaansrecht meer en het zou voor haar zeer moeilijk zijn om te overleven. Buitenlandse vrouwen die in zo'n situatie kwamen en er alleen voorstonden, hadden weinig tot geen rechten en vielen dan ook vaak in de prostitutie om zo toch nog enigszins te kunnen overleven.

Het is triest dat in zo'n cultuur men wel naar de "naaste" omkeek, maar dat de vreemde daar niet bij hoorde en een rechteloos persoon was. Nog triester is het dat ook tegenwoordig we dit terugzien. Er wordt nauwelijks gekeken naar de naaste, laat staan naar de vele import-hoeren die volledig afhankelijk zijn van genadeloze pooiers.


Tags: Bijbelstudie, Spreuken
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen