‹ BiblioblogNED Top 30Kerken: Pater Dekkerhuis ›
Nationale Synode
Gepubliceerd op 01-11-2010

Zoals bij sommigen bekend is, komt er binnenkort weer een Nationale Synode. Iets wat mij betreft heel erg goed is. Gek genoeg verandert er heel veel in 400 jaar. Ik denk dat er in 1618 al veel verdeeldheid was (denk aan de remonstranten en de contra-remonstranten), maar anno 2010 is er nog veel meer verdeeldheid (Volgens de Raad van Kerken zijn er 648 kerkgenootschappen beschreven in het Handboek Christelijk Nederland). Daarnaast was een gevolg van de vorige synode toch dat één partij (de remonstranten) geen inspraak meer had.

Bij deze tweede synode wil men elkaar weer opzoeken. Bekende mensen uit de GerGem (I.A. Kole), GKV (Kamphuis), CGK (Peels), Pinkster- Evangelische gemeenten (Sleebos), PKN (Van 't Kruis), Protestantse Kerken (Fijter), Evangelisch Luthers (Freytag) en vanuit verschillende Remonstrantse gemeenten (Meijering) vormen de stuurgroep.

Wat is de Nationale Synode?

De Nationale Synode is geen superkerkeraad, maar wil christenen uit verschillende kerken samenbrengen om te praten niet over wat hen scheidt, maar over wat hen bindt in de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het gaat dus over eenheid in verscheidenheid.

* Het doel van de Nationale Synode is niet om te komen tot een superkerk, waarin iedereen hetzelfde moet denken.

* Het doel van de Nationale Synode is wél het bevorderen van het onderlinge geloofsgesprek om te komen tot een eensgezind getuigenis waarin christenen uitdrukking geven aan wat hen samenbindt in de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

* De Nationale Synode wil bovendien naar de Nederlandse samenleving die haar doel en samenhang steeds meer lijkt te verliezen, een getuigenis laten uitgaan: kijk, dit is waar wij christenen samen voor staan! Daarom is de ondertitel van de Nationale Synode ook: protestants platform.

Voor meer informatie:

http://www.nationalesynode.nl/


Tags: Christendom, Gemeente, Kerken, Kerkgeschiedenis, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Christendom, Kerken, Kerkgeschiedenis

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel