‹ LachisChristenvervolging ›
De tombe van Rachel (2)
Gepubliceerd op 11-11-2010

Anderhalve week geleden schreef ik over de politieke waanzin dat de tombe van Rachel islamitisch zou zijn. Vandaag wil ik naar aanleiding van een artikel van Todd Bolen eens nagaan of deze tombe het echte graf van Rachel is. Ik had in het verleden al verschillende aantekeningen gemaakt, maar Todd had een zelfde onderzoek gemaakt en het grappige is dat onze conclusies hetzelfde zijn.

Er zijn verschillende personen die twijfelen of de traditionele locatie wel de correcte plaats is. Zij baseren zich op de volgende teksten:

In Gen 35:19-20 wordt beschreven dat ze zich bevonden op de weg naar Efrath, bij Bethlehem toen Rachel stierf. Er werd daar toen een pilaar opgericht (Gen 48:7). Als dit de enige tekst zou zijn, dan was er geen probleem met de traditionele locatie. echter honderden jaren later, toen de profeet Samuel Saul als koning gezalfd had, ontmoetten deze twee mannen elkaar bij haar graf in het gebied van Benjamin bij de plaats Zelzah (1 Sam 10:2). Dit vers lijkt de begraafplaats in het toegewezen van de stam van Benjamin te willen plaatsen. De gedetailleerde beschrijvingen van de grenzen van de stam Benjamin lezen we in Jozua, waar Jeruzalem op de zuidelijke grens van Benjamin (18:16) ligt. Het Bethlehem van Juda ligt echter 8 km ten zuiden van Jeruzalem. Dit lijkt in tegenspraak met het vorige en een verklaring zou kunnen zijn dat dit het gevolg is van concurrerende oude tradities.

Uit verdere bestudering zal blijken dat er helemaal geen tegenspraak is, maar dat Gen 35:19-20 en 1 Sam 10:2 naar dezelfde plaats verwijzen. Het eerste stuk van het bewijs is het bestaan van een andere Israëlitische stad Bethlehem genaamd. De meeste mensen zijn zich bewust van het Bethlehem van Galilea genoemd in Jozua 19:15. Maar er is nog een andere stad met dezelfde naam in een lijst van steden in Nehemia 7:26 en dit Bethlehem wordt genoemd te midden van plaatsen die allemaal in het gebied van Benjamin liggen.

Het bestaan van een Bethlehem in Galilea en een Bethlehem in Benjamin maakt de frequente verwijzing naar een "Bethlehem in Juda" begrijpelijker. David was niet van "Bethlehem", maar van "Bethlehem in Juda" (1 Sam 17:12;. cf. Richt 17:7-9; 19:1-2, 18). Het is opmerkelijk dat Rachel's graf nooit is geïdentificeerd als zijnde in "Bethlehem van Juda."

Als de door Nebukadnezar weggevoerde Joden samenkomen in Rama laat Jeremia Rachel wenen om haar kinderen en zei dat ze weigerde zich te laten troosten (Jer 31:15-16). Rama is een bekende stad in Benjamin en was blijkbaar binnen gehoorsafstand van het graf van Rachel. Deze profetie van Jeremia wordt door Mattheüs aangehaald bij de kindermoord te Bethlehem (Mat 2:18). Sommigen zouden kunnen tegenwerpen dat volgens de schrijver Rachel's graf in de buurt van Bethlehem van Juda zich zou bevinden wanneer hij dit vers uit Jeremia citeert, maar Mattheüs maakt niet zo'n identificatie, en de vervulling die hij ziet ligt niet in de geografie, maar in de geschiedenis. De ballingschap begonnen in de tijd van Jeremia blijft voortduren tot in de dagen van Jezus als vreemde overheersers blijven afslachten de Joodse kinderen.

Verder is er nog een bezwaar voor het Bethlehem van Juda als locatie voor Rachel's graf. In Genesis staat dat Rachel werd begraven "op de weg naar Efrath (dat is Bethlehem)" Het is bekend dat de profeet Micha voorspelt dat de Messias zou komen van "Bethlehem Efratha," een plaats in Juda (Micha 5:1; cf Ruth 1:2). Als dit dezelfde plaats zou zijn als waar Rachel werd begraven, dan is er gewoon geen manier om de tegenstrijdige aanwijzingen op te lossen, maar het "Efrath" (אפרת) van Genesis zou wel eens een verwijzing kunnen zijn naar de Benjamitische plaats "Para" (פרה) in Jozua 18:23 (hoewel deze woorden significant verschillend lijken in het Nederlands, ze zijn zeer vergelijkbaar in het Hebreeuws). We lezen in  Jeremia 13:4-7 dat de profeet naar "Parat" (פרת) moet gaan om daar een riem te verbergen, deze plaats is het moderne Khirbet Farah, vlakbij de bron 'ain Farah. Deze plaats ligt enige kilometers van de Jeremia's geboorteplaats Anatot. (Sommige Bijbelvertalingen willen dit vertalen met de 'Eufraat' rivier, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Jeremia twee keer een extreem lange reis van 1100 km moet maken voor een zeer eenvoudig voorwerp en bovendien moeilijk was te controleren door de bewoners van Anatot).

Tot slot wordt extra ondersteuning voor een locatie in Benjamin gevonden in Genesis 35:21, waar staat dat na de begravenis van Rachel, Jakob verder reisde naar Migdal Eder. Deze locatie wordt geïdentificeerd in Micha 4:8 (SV geeft Schaapstoren) als een plaats in de buurt van Jeruzalem. Deze is een verdere ondersteuning van de locatie van het graf van Rachel ten noorden van Jeruzalem en op het grondgebied van Benjamin.

Het bewijs kan als volgt worden samengevat: alle Bijbels bewijs is in overeenstemming is met locatie in Benjamin voor het graf van Rachel. Dat er een Bethlehem in Benjamin evenals een Parat / Efrath in Benjamin is zeker. Deze locatie was goed bekend in de tijd van Saul, en het was de basis voor een profetie van Jeremia. De moeder van Benjamin werd begraven in hetzelfde gebied, dat later zou worden gegeven aan de nakomelingen van de zoon aan wie ze stierf bij de geboorte.


Tags: Personen, Rachel, Tombe
Gerelateerde onderwerpen: Rachel, Tombe

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs