November 12, 2010

You are currently browsing the daily archive for November 12, 2010.

Herfst

De bladeren vallen in grote getale naar beneden, de paddenstoelen groeien als kool, in de lucht zijn donkere wolken waar ieder moment grote hoeveelheden regen uit kan vallen, een harde stormwind rukt aan je jas. Het is weer herfst.

Tags:

De grotkerk van Petrus is één van de meer dan twintig vierde-eeuwse kerken ontdekt in Antiochië (Antakya). Volgens de overlevering werd deze grot gebruikt voor geheime vergaderingen van Antiocheense christenen om vervolging te vermijden. Volgens de traditie zou Petrus hier gepredikt en onderwezen hebben toen hij hier in de stad was (47-54 n.C.).

Antiochië heeft een grote rol gespeeld in de vroege verspreiding van het Evangelie van Christus. Nadat Stefanus was gestenigd, vluchtten veel discipelen naar Antiochië om aan vervolging te ontsnappen en verkondigden vervolgens het Evangelie aan de daar wonende Joden (Hand. 8:1; 11:19). Andere discipelen volgden spoedig en predikten het Evangelie aan de Grieken (11:20-21). Later werden Paulus en Barnabas naar Antiochië  gestuurd (eerste zendingsreis Hand. 13). Paulus begon en eindigde zijn tweede zendingsreis in deze stad en werd daarbij begeleid door Silas (Hand. 15:36-41; 18:22). Ook Paulus’ derde zendingsreis begon in deze stad (Hand. 18:22-23).

Tags: , ,

Christenvervolging

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: