‹ Hebreeuws: Nikud toolbarAreopagus ›
Buitengewoon godsdienstig
Gepubliceerd op 17-11-2010

De laatste tijd valt me op hoeveel moeite christenen hebben met andere godsdiensten. Er worden hele synodes belegd door kerken om maar een antwoord te geven hoe de verhouding is van het christendom met andere godsdiensten. In deze conclusies valt het dan ook op hoe huiverig men is om erop te wijzen dat andere godsdiensten totaal afwijkend zijn t.o.v. het christendom.

Bernard Reitsma heeft een nota voor de PKN geschreven over de islam en na de eerste kritiek haastte hij zich te zeggen dat "Die formuleringen gaan we beter verwoorden. We zullen de overeenkomsten tussen christendom en islam versterken en aanvullen". Wat me opviel in deze kritiek is dat er weinig aandacht wordt besteed hoe de Bijbel omgaat met deze vreemde godsdiensten, maar dat men meer geïnteresseerd is in de ideologieën van deze godsdiensten.

Eigenlijk is de houding van deze critici dezelfde als die van de Atheners, deze vereerden ieder godenbeeld welke maar in de stad te vinden was, om niet te vergeten de vele filosofische ideologieën die men daar had. Kijken we naar de reactie van Paulus toen hij in deze stad aankwam dan lezen we "hij raakte hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad" (Hand. 17:16) en zijn eerste reactie is om de mensen die in God geloven hierop aan te spreken (vs. 17). Als de bewoners van Athene merken dat Paulus over een God spreekt die afwijkend is dat de hunne, stellen ze hem de vraag "Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen?" (vs. 19).

Een geweldige gelegenheid voor Paulus om zijn standpunten te behandelen, en we zien dat hij niet zoals tegenwoordig veel christenen samen met de aanhangers van die andere godsdiensten gaat bidden, ook zien we niet dat hij gaat zoeken naar de eventuele overeenkomsten tussen het christendom en die andere godsdiensten, nee hij begint op een uitdagende maar respectvolle manier te wijzen op wat zij missen "Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen" (vs 22-23). Vervolgens zien we dat hij zonder concessies aan Gods Woord begint het Evangelie uit te leggen en roept "de mensen op om een nieuw leven te beginnen" (vs. 30).

We zien dat Paulus helemaal geen dialoog aangaat, wel gaat hij in de discussie om Gods Woord te verdedigen EN de anderen te overtuigen om christen te worden.


Tags: Athene, Christendom, Evangelisatie, Paulus, Religies
Gerelateerde onderwerpen: Athene, Christendom, Evangelisatie

Mede mogelijk dankzij

Hadderech