November 19, 2010

You are currently browsing the daily archive for November 19, 2010.

Egypte bij nacht

Soms kom je schitterende satellietfoto’s tegen, waarbij de Aarde als kunstvoorwerp dient. Een van deze fascinerende  foto’s laat Egypte en omgeving zien bij nacht. Op deze foto, gemaakt vanuit het ISS ruimtestation, kun je zien dat bijna alle mensen langs Nijl wonen. Rechts zie je Israël fonkelen. De bruingele rand is reflecterend licht.

Egypte bij nacht

Tags: , , , ,

Gazellen

Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.

Hooglied 3:5 (NBV)

Regelmatig wordt in de Bijbel melding gemaakt van gazellen en in Bijbelboeken als Hooglied wordt regelmatig een connectie gemaakt met de meisjes van Jeruzalem. In andere Bijbelboeken zien we dat het zelfde Hebreeuwse woord wordt gebruikt voor “sieraad, schoonheid” (Jes. 4:2, 13:19, 28:5, ev.).

In Israël zijn vele soorten herten, reeën en gazellen dat moeilijk is te bepalen welke specifiek soort wordt genoemd. Het beste is dan ook om de verschillende woorden die betrekking op deze dieren hebben als een soort verzamelnaam te zien.

Tags: ,

Christenvervolging

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: