Huisregels

Af en toe krijg ik  reacties op mijn blog die ik noodgedwongen moet weigeren. Om die reden heb ik een paar simpele huisregels:

 • Commentaar moet slaan op het desbetreffende artikel;
 • Houd het commentaar bondig;
 • Niet beledigend, heb respect voor elkaars mening.

Wat wordt dus niet opgenomen:

 • Artikelen die ettelijke hoofdstukken lang zijn en niet slaan op het desbetreffende artikel. Als je perse wilt dat ik zoiets plaats neem dan vooraf contact op.
 • Het plaatsen van grote stukken Bijbelteksten uit andere vertalingen zonder verklarende uitleg.
 • Spam of reclame uitingen van bedrijven.
 • Beledigingen, ik weet dat het een sport is om anoniem christenen verrot te schelden, maar daar heb je andere websites voor.
 • Doodsbedreigingen, ik wordt hierdoor echt niet geïntimideerd en zal zeker niet stoppen met schrijven. Wel zal ik aangifte doen bij de politie.

Tags:

6 comments

 1. Edith van den Berg’s avatar

  “ik weet dat het een sport is om anoniem christenen verrot te schelden, maar daar heb je andere websites voor”

  Kijk, om die formulering moet ik nu weer grinniken.

 2. Theodor’s avatar

  Misschien mag ik in aansluiting op Luk 6:28 publiekelijk bidden voor hen die ons haten en christenen verrot willen schelden. Moge Gods zegen tot vernieuwing van denken op hen komen….

 3. Henk Vermeule’s avatar

  Hallo,ik heb een vraag.In het stuk over Euroklydon (hand 27..schrijft u:”In vs. 9 wordt er gesproken “dat zelfs de vastentijd reeds was verstreken”, waarschijnlijk wordt hier het grote vasten (Jom hacapurim, Lev. 16: 23) mee bedoeld wat viel op 24 September. Dus de tocht werd gemaakt in de periode vlak voor de winter.”

  Nu heb ik ook in lev 23 gezocht,(over de feesten),maar kan niets vinden over jom hacapurim, of over een “groot”vasten..Kunt u mij verder helpen?
  Ik zoek hiernaar i.v.m. het grote vasten van Yeshua.vandaar.vriendelijk bedankt.henk vermeule,schiedam

 4. wieger kooistra’s avatar

  Hallo JP vd G
  Ik las in de B.krant een artikel over jou , hierbij een opmerking over duiven mest . Het zou best kunnen dat het inderdaat duiven mest of ook wel genoemd duivendrek is geweest, Omdat de duif geen galblaas heeft , bevat deze mest nog veel voedingswaarde , Deze week zag ik op televisie een expirement vis kweken op kippenmest . Een stal in twee verdiepingen , boven kippen , die hun mest regelrecht in een grote viskweekbak laten vallen . Ik weet niet of er in de bijbel ook kippen worden genoemd , maar duiven des te meer . In de tijd van mijn grootouders werd duiven drek ook gebruikt in de kwakzalvers geneeskunde , Geschikt voor allerlei kwalen , m.n. als uitdrijver bij een worm infectie . Je kon het kopen bij de apotheker David Flutsje. Een Jood , flutsje is niet zijn echte naan , maar in het Fries is flutje zoiets als scheutje -in zijn mengsels een scheutje van dit en een scheutje van dat
  vandaar die bijnaam . Op internet vind ik ook een plant met de benaming duivelsdrek en ook nog een soort geurige hars…
  gr.Wieger Kooistra

 5. a vn k’s avatar

  kolokwinten…
  ik las dat het een explosieve vrucht is en dat vond ik gewoon leuk om te weten. Er is dus een vermelding over elisa en zijn slechte soep, maar ook dat er rijen kolokwinten van ( gietwerk) gemaakt waren aan de rand van de Zee die Salomo bouwde.
  de zee was 5meter in doorsnede en 15 meter omtrek met dus onder de rand in twee rijen kolokwinten… 1kon7: 23.24.
  bedankt voor de uitleg.
  a vn k

 6. Piet Strootman’s avatar

  Zeer geachte Drs. Rotman,
  N.a.v. uw artikel over Paulus in Soteria en in het Reformatorisch Dagblad over Paulus, ben ik zo vrij een paar opmerkingen te maken. Dat het Evangelie van Paulus ‘omgevormd’ is, is juist, want Paulus was allereerst geen Jezusprediker, maar een Géést van Jezusprediker. Over zijn roeping zei hij in Galaten 1.15-21:’Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan, afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblijk te rade gegaan met vlees en bloed….’Jezus was het dus niet, maar de Géést, die in Jezus was en die eveneens Zoon van God genoemd wordt. Paulus schreef in Rom.8.3 immers, dat God zijn Zoon zond (zijn Geest) in een vlees (in Jezus), aan dat der zonde gelijk. Ook zocht hij geen enkel contact met de andere discipelen en het duurde zelfs drie jaar, voor dat hij naar Jeruzalem ging. Hij heeft dus nooit Jezus, de Zoon van David verkondigd. In Galaten 1.1 schreef hij zelfs:’Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens (dus noch Jezus van Nazaret), maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden’ De vertalers vertaalden het woord ‘Hem’ wel met een hoofdletter, maar Paulus bedoelde hier beslist niet de uit een vrouw geboren Zoon van God, Jezus, maar ieder mens. In 2 Kor.15.5 schreef Paulus immers:’Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.Of gelooft gij niet, dat Jezus Christus IN u is?Want anders zijt gij verwerpelijk’ Déze ‘Jezus Christus’ verkondigt Paulus! In Galaten 1.12 zei hij het nóg eens:’Want ik heb het niet van een mens (Jezus van Nazareth) ontvangen, maar door openbaring (niet:een openbaring, zoals sommige vertalers suggereren) van Jezus Christus’ Hem is dus door God geopenbaard, dat ieder mens een Jezus Christus is.

Comments are now closed.