‹ Vijvers van SalomoSchepen van de woestijn ›
Kerst in het geding (1) – Tussen traditie en Schrift
Gepubliceerd op 29-11-2010

Traditie ontmaskerd.

In deze nieuwe serie over Kerst wil ik graag gaan kijken wat we overhouden zonder de tradities. Wat zegt de Schrift over Kerst, wat hebben wij van Kerst gemaakt, en wat zouden we moeten behouden. Dit doen we vanuit de volgende tekst: “Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” (1 Tessalonicenzen 5:21). De waarheid heeft niemand in pacht, maar ik probeer hier te zoeken naar een objectieve benadering.

Jaar “0”.

Zoals velen wel weten zou het christendom moeten beginnen in het jaar “0”. Dit is helaas al de eerste misstap die vaak met Kerst vermeld wordt. Het jaar “0” heeft nooit bestaan. Het cijfer “0” komt uit de Arabische wereld en duidt aan dat er niets is. Het is dus theoretisch onmogelijk een jaar “0” te hebben.

Daarnaast is dit jaartal gegeven door Dionysius Exoguus, die leefde in de 6e eeuw. Hij heeft zich helaas vergist, want in het jaar 1 van deze nieuwe jaartelling, is Jezus niet geboren.

Ondanks dat we nog steeds spreken van 2010 na Christus, klopt dit niet. Dionysius heeft zich vergist.

Het is niet duidelijk wanneer Jezus wel precies geboren is. Toch kunnen we er bijna zeker van zijn dat Hij tussen 7 en 5 v.C. geboren is. Dit kunnen we afleiden, omdat Herodes alle kinderen tot 3

(2 jaar en jonger) liet ombrengen en Jezus terug uit Egypte kwam nadat Herodes stierf (4 v.C.). Dit wordt ook bevestigt omdat Quirinius van 7 tot 4 v.C. ook stadhouders was (zie ook: http://www.apologetique.org/nl/artikelen/mens/geschiedenis/bib_geschiedenis/ACL_volkstelling_Quirinius.htm).

In deze tijd was er ook een ster, die zou kunnen fungeren als de Ster van Bethlehem. Dit is een ster die door de Wijzen uit het Oosten kunnen zijn opgemerkt. Daarnaast bevat het nog enkele andere kenmerken waaraan de Ster van Bethlehem moest voldoen (http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/2005/12/12/ster-van-bethlehem-mira-ceti/).

25 december

Nu we het jaartal in zekere zin hebben achterhaald, kunnen we ons gaan richten op de datum. Het begint gelukkig steeds bekender te worden, dat het niet op 25 december had kunnen gebeuren. Dit was wel mooi voor de herders die in de open lucht moesten liggen die nacht.

Als we de schrift nauwkeurig lezen, weten we dat Jezus ongeveer een half jaar na Johannes geboren moet zijn. Johannes is waarschijnlijk geboren rond het feest Pascha, wat zou betekenen dat Jezus rond september/oktober zou moeten zijn geboren. Sommigen gaan zover dat ze precies weten dat Jezus geboren is op het Loofhuttenfeest. Hierop baseren ze zich op Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Je kunt het woord dat vertaald is als ‘gewoond’, misschien ook met ‘in een tent gewoond’, vanaf daar kunnen we speculeren dat Jezus echt tijdens het Loofhuttenfeest is geboren (meer informatie over deze theorie: http://www.goedbericht.nl/loofhutten.html).

De datum 25 december komt uit de derde eeuw. Aurelianus heeft in 275 25 december ingesteld als het feest van de zonnewende. Dit was in de godsdienst van Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon), waar Constantijn tot 311 ook bij hoorde. Hier draaide het vooral om de afwisseling van het duister en het licht. Dit heidense feest is later gekerstend door christenen: “Christus is de Zon der gerechtigheid, het Licht van de wereld.” (http://vroegekerk.nl/content.php?id=42). Toch werd dit aan het begin niet helemaal geaccepteerd door christenen. Want een geboortedatum vieren was een heidense(!) gewoonte. Dit is lang een discussiepunt geweest (wat we in 336 kunnen zien), omdat anderen geloofden dat het 6 januari was, en weer anderen niet geloofden dat je je hier mee bezig moest houden (http://www.christianitytoday.com/ch/news/2000/dec08.html).

Sommigen kunnen hieruit de vraag opmerken: ‘moeten wij dan wel Kerst vieren?’

Waarop in de discussie in de 4e eeuw al een antwoord kwam: ‘We vinden deze dag heilig, niet net als de heidenen vanwege de geboorte van de zon, maar vanwege Degene die de zon maakte.’.


Tags: Kerst, Ster van Bethlehem, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken