‹ Meest verschrikkelijke boeken in de kastChristenvervolging ›
Helel zoon van Shachar
Gepubliceerd op 09-12-2010

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad!

Jesaja 14:12 (HSV)

In deze passage wordt de morgenster zoon van de dageraad genoemd, in het Hebreeuws "Helel zoon van Shachar". Hierbij is het laatste woord "Schachar" niet het moeilijkste uit dit gedeelte, daar dit meermalen voorkomt in de Bijbel en het beste vertaald kan worden met "dageraad". Echter wie of wat is "Helel", wat in sommige Bijbels met "Lucifer" of "morgenster" wordt vertaald. We komen dit woord nl. alleen tegen in dit vers.

Zeer waarschijnlijk is dit woord afgeleid van de stam הלל hallal ("schijnen", cf. Job 29:3; 31:26) en afkomstig uit het Akkadisch hll ("schijnen") waar het dan slaat op de afgod Ishtar welke gepersonifieerd is in (de planeet) Venus. De betekenis van "schijnen" zien we ook terug in de Vulgaat waar dit woord is weergegeven als "Lucifer" (="de schijnende") en vandaar uit zien we deze terug in enkele moderne vertalingen.

Daar Venus de meest helder schijnende planeet is EN bij tijd en wijle een morgenster ligt het voor de hand dat deze met Helel wordt bedoeld. Dit wordt bovendien nog eens ondersteund met de hierboven genoemde etymologie.


Tags: Astronomie, Jesaja, Venus
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Jesaja, Venus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs