‹ ChristenvervolgingQuizvraag van de week (57) ›
Zeven pilaren van wijsheid
Gepubliceerd op 11-12-2010

De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd,

Haar zeven pilaren uitgehakt.

Spreuken 9:1 (HSV)

In de eerste hoofdstukken van Spreuken wordt gesproken over de verschillende facetten van de wijsheid. In hoofdstuk 8 en 9 zien we de allegorische benadering dat de Wijsheid als een wijze vrouw afgebeeld. Opvallend in deze tekst is dat in het Hebreeuws de (vrouwelijke) meervoudsvorm wordt gebruikt als een collectivum, nl. de verzameling van alle wijsheid die in de voorgaande hoofdstukken is genoemd.

Deze vrouwe Wijsheid heeft een huis gebouwd welke gevestigd is op zeven pijlers. Dit is een verwijzing naar de bewoonde wereld (bijv. 8:31). Voor de vergelijking van het huis en de wereld, bijvoorbeeld, 8:29; Job 38:6 en Psalm 104:5. Wat wordt echter met de zeven pilaren genoemd. Volgens de Statenvertalers worden hiermee de patriarchen, profeten, apostelen, evangelisten, herders en leraars bedoeld. Anderen denken dat met deze pilaren de vastigheid en eeuwigdurendheid van het hemelse huis van God wordt bedoeld, waarin Christus ons is voorgegaan, om deze voor ons te bereiden (Joh.14:2). Er zijn nog andere interpretaties, maar sinds zeven het aantal is voor de volledigheid en de heiligheid, lijkt het idee te zijn dat door de wijsheid een perfecte wereld wordt gemaakt.


Tags: Spreuken, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs