‹ Moet je belasting betalen?Oude Doos: Herders te Bethlehem ›
Kerst in het geding (3) – Tussen traditie en Schrift
Gepubliceerd op 12-12-2010

Wat de Schrift openbaart.

In deze nieuwe serie over Kerst wil ik graag gaan kijken wat we overhouden zonder de tradities. Wat zegt de Schrift over Kerst, wat hebben wij van Kerst gemaakt, en wat zouden we moeten behouden. Dit doen we vanuit de volgende tekst: “Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” (1 Tessalonicenzen 5:21). De waarheid heeft niemand in pacht, maar ik probeer hier te zoeken naar een objectieve benadering.

Het is raar, maar we beginnen niet bij het Nieuwe Testament. Er zijn namelijk zoveel profetieën gedaan over de geboorte van Jezus, dat we hier ook bij stil moeten staan.

Psalm 2

Iets meer dan een jaar terug heb ik een boekje van Rijkeboer gelezen met de titel “Christus in de Psalmen”. Na dit boekje ben ik heel anders de Bijbel gaan lezen en ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de profetieën van het Oude Testament die worden vervuld in het Nieuwe Testament. Psalm 2 wil ik in het bijzonder toelichten, omdat die in veel kerken bekend staat als de ‘Kerstpsalm’. In Psalm 2 zegt God tegen Iemand dat Hij Zijn Zoon is.

“Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij  zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.” (Psalm 2: 7-9)

Ik zie hier helaas geen klein kerstkindje in, maar een krachtige Heerser, die we later in Jezus zien. Wel kunnen we hier al zien dat de Messias (gezalfde, vs. 6) een Zoon van God is.

In de NBV staat er ook niet dat Hij hen zal verpletteren, maar dat Hij hen kan verpletteren. Dit vind ik ook spreken voor de liefdevolle Messias. Jezus is de enige die hiervoor in aanmerking komt, dus zou het mooi zijn als we nog steeds deze messiaanse psalm zingen met Kerst.

Ster van Bethlehem en de wijzen

Laatst heb ik het boekje “De Vierde Wijze” van Adrian Verbree gekregen van het Nederlands Dagblad, wat mij heeft gefascineerd. Ik vond het namelijk altijd raar dat mensen uit het Oosten, naar een ster toetrokken. Nu schijnt dat er in het Oosten al heel lang een profetie welbekend was, waarin stond dat de Messias zou komen als er een bepaalde ster zou komen. Dit zou kunnen slaan op Numeri 24:17 “Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.” Dit zou de reden kunnen zijn dat er enkele wijzen of magoi de sterrenhemel aan het controleren waren voor deze bekende ster. Nu zijn er ook nog profetieën die al voorzeggen dat er mensen uit het oosten zouden komen.

Psalm 72:10, 11: "De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken brengen, de koningen van Scheba en Seba zullen zich voor Hem nederbuigen; alle heidenen zullen hem dienen."

En Jesaja 60: 3: "De heidenen zullen tot Uw Licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan."

Dit zegt bij elkaar nog heel weinig, maar we kunnen hier wel uit opmaken dat er is voorzegt dat er koningen uit het oosten zouden komen, om deze ster te bezoeken.

De profeten

Van de profeten weten we ook veel over de geboorte van Jezus. Ik denk hierbij aan Micha 5:2 “En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”

Ook denk ik aan Jesaja 17:4 “Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.”

Het feit dat hierin Immanuel (= God met ons) staat, slaat al op het feit dat God zelf gekomen is.

Overige Profetieën

Er zijn veel profetieën geschreven over Jezus en ik kan ze helaas niet allemaal behandelen. Zelf heb ik een jaar terug wel wat profetieën opgezocht en uitgewerkt op http://christipedia.wik.is/Artikelen/J/Jezus_Christus/Profetieen_over_Jezus_Christus

Daar kunt u nog veel meer (Kerst)profetieën vinden over Jezus. Ik geloof niet dat alle profetieën daarop staan, er zijn er nog veel meer, maar dit is in ieder geval een handreiking.

Onderzoek de Schrift en je zult steeds meer profetieën over Jezus zien. Ook over Zijn volgende komst.


Tags: Astronomie, Bijbelstudie, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Bijbelstudie, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel