‹ Zeven pilaren van wijsheidMoet je belasting betalen? ›
Quizvraag van de week (57)
Gepubliceerd op 12-12-2010

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

Chanoeka is het feest van de inwijding van de tempel. In Joh. 10:22 wordt gesproken over het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en dat het midden in de winter was. In sommige vertalingen staat "vernieuwing", waarbij de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.Chr. door Judas Maccabeer wordt herdacht. Maar het Chanoeka-feest is een feest van inwijding van een heiligdom en komt in die hoedanigheid ook al voor in het Oude Testament. Zo zien we in Num. 7:10-11,84,88;  2 Kron. 7:9; Neh. 12:2 al verwijzingen naar de inwijding (Chanoeka) van een heiligdom. Psalm 30:1 waar ook wordt gesproken over de inwijding van "een" huis zo ik liefst zo letterlijk mogelijk vertalen: "een lied voor de inwijding van [het] huis, van David", waarbij met huis de tempel of een ander heiligdom wordt bedoelt. De laatste twee woorden "van David" slaan dan op het feit dat het lied door David is gemaakt.

De vraag van deze week:

En nu we het toch over lofliederen hebben, in de Bijbel staan heel veel lofliederen. De vraag is: het allereerste loflied in de Bijbel, voor wie is die geschreven.


Tags: Bijbelquiz
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelquiz

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij