December 17, 2010

You are currently browsing the daily archive for December 17, 2010.

Ichthus symbool

Als je op de weg zit, zie je regelmatig auto’s met een gestileerd visje op de bumper. De kenners weten dat de bestuurder daarmee aan wil geven dat hij een christen is. Het is een christelijk symbool afgeleid van het Griekse woord ἰχθύς “Ichthus” wat vis betekent en is een afkorting voor een ander woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.

Letter Grieks Betekenis
I Ἰησοῦς Jezus
Χ Χριστός Christus
Θ Θεοῦ Gods
Υ Υἱός Zoon
Σ Σωτήρ Redder

Het Ichthus-teken heeft in het vroege christendom een grote symbolische waarde gekregen. In de letters van dit woord werd de kern van de Bijbelse boodschap gezien. De letters van het woord hebben in de loop der tijd tot verschillende symbolen geleid. Onder invloed van de christenvervolgingen door de Romeinen konden de christenen niet meer openlijk hun geloof belijden. Om elkaar te herkennen ontstonden symbolen die door niet-christenen op het eerste gezicht niet als christelijk konden worden herkend, het Ichthus-teken (de beginletters van Jezus Christus) was één van deze symbolen.

Tags:

Christenvervolging

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: