‹ Kerken: VEG BennekomDe vergeten kerstgedachte ›
Kerst in het Geding (4) - Tussen traditie en Schrift
Gepubliceerd op 19-12-2010

Wat de Schrift openbaart.

In deze nieuwe serie over Kerst wil ik graag gaan kijken wat we overhouden zonder de tradities. Wat zegt de Schrift over Kerst, wat hebben wij van Kerst gemaakt, en wat zouden we moeten behouden. Dit doen we vanuit de volgende tekst: “Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” (1 Tessalonicenzen 5:21). De waarheid heeft niemand in pacht, maar ik probeer hier te zoeken naar een objectieve benadering.

Bijna bij het eind aangekomen, komen we aan bij het Nieuwe Testament.

Het is tegenwoordig een traditie om met Kerstavond Lucas 2 te lezen en dan noemt de dominee wat teksten uit Mattheüs 1.

Meestal beginnen we dan niet bij Lucas 2 vers 1, maar pas bij vers 4, waar staat Jozef ook op weg ging. Het is jammer dat we de eerste drie verzen ‘skippen’, omdat ook hier al een waarheid in zit. Er wordt vaak gezegd dat Lucas de meest nauwkeurige schrijver is van het Nieuwe Testament, waarom kijken wij dan niet nauwkeurig naar wat hij geschreven heeft? Zoals ik al in het eerste artikel van deze serie schreef, was Quirinius toen aan het bewind. De naam Quirinius komt maar één keer voor in de Bijbel, wat misschien kan betekenen dat dit een klein detail is, maar ik ben van mening dat juist kleine details grote waarheden aan het licht kunnen brengen. Zoals we al weten, kunnen we dankzij dit detail ongeveer weten wanneer Jezus geboren is. Ook kunnen uit dit stukje opmaken dat Maria als zwangere vrouw op weg moest. Persoonlijk vind ik dit altijd typisch voor de boodschap van Kerst. Ik geloof niet dat dit een makkelijke reis was voor Maria (en al helemaal niet voor Jozef), maar toch deed ze dit. God liet Maria in zekere zin lijden, opdat zij een profetie zou vervullen. Geloof is niet altijd makkelijk, maar ik zie in dit stukje, in dit detail, een zwangere vrouw een reis van enkele dagen maken en ik zie een man, terwijl zijn toekomstige vrouw van Iemand anders dan zichzelf zwanger is, zijn toekomstige vrouw meenemen, opdat Gods opdracht vervuld zou worden! Ik zie geloofsvolharding voor de komst van de Messias.

Het vernederen van de hoogste God begint ook al in Mattheüs 1. We zien hier de schaamtevolle afkomst van Jezus!

We zien dat Jezus geboren is uit een geslacht van bedriegers, moordenaars, overspeligen, mensen die afgoden vereerden, kindermoordenaars, kinderen die hun ouders niet gehoorzaamden en hoeren. Hij is geboren uit een geslachtslijn, waar geen enkele man trots op zou zijn, wij zouden ons schamen als dit bekend werd van ons, terwijl we allemaal weten dat niet Jezus fout zat, maar de mens! We zien in Zijn geslacht, dat Hij echt een Mensenzoon (Daniël  7:13) is! God is zo enorm vernedert dat zelfs zijn voorgeslacht Hem al tot schande maakt. Dan wordt Zijn moeder (Maria) ook nog eens zwanger, terwijl ze niet getrouwd is! Jezus werd dan wel ontvangen door de Herders als Godsgeschenk en de wijzen zochten Hem later wel op, omdat ze wisten dat Hij koning was, maar Jezus was een buitenechtelijk kind, een verstoteling! In Zijn hele leven ontvangt Hij niet de glorie die Hij verdient. Geboren als een buitenechtelijk kind, in totale vernedering groeit Hij op. En als volwassene wordt Hij nog meer vernederd, totdat Hij uiteindelijk de dood van een slaaf ontvangt!

C.S. Lewis spreekt in zijn boek Wonderen: ‘In de Christelijke voorstelling van zaken daalt God af om weer op te varen. Hij komt beneden, afdalend van de hoogten van het absolute zijn tot het niveau van ruimte en tijd, tot mens-zijn; nog dieper zelfs …helemaal tot de wortels en tot de bedding van de door Hem geschapen natuur.’ (C.S. Lewis – Wonderen; 141).

Hij vernederde zichzelf zo, voor ons, opdat wij uiteindelijk weer met Hem mogen opstijgen.

Het is jammer dat dit stukje vaak met Kerst(avond) wordt overgeslagen. Het moge dan kleine details in de Bijbel zijn, maar het zijn grote waarheden in de leer van de Bijbel!

Zo zijn er meer dingen die niet worden genoemd met Kerst. Je kunt hieraan denken aan het lied van Maria. Het wordt soms afgedaan als rooms en anders wordt er vaak gewoon niet op ingegaan. Terwijl er ook zoveel kracht in dit ene lied schuilt. Jezus’ moeder durft zich zelfs al te vernederen, want ze zegt dat zij de minste dienares is. Wij kunnen hier zoveel van leren, wij kunnen zoveel van die nederigheid voor de Grootste God leren. Laten wij ook zo nederig zijn met Kerst.

Er kan nog veel meer gezegd worden over de vier hoofdstukken die het Kerstverhaal beslaan. Er wordt al 2000 jaar aandacht aan gegeven. Natuurlijk kan er dan meer over gezegd worden en ik hoop dat de dominees dat aankomende Kerstavond (en Kerstochtend) ook doen. Ook hoop ik dat ze het standaardverhaal van een klein Jongetje in een kribbe blijven vertellen aan de kinderen, maar ik hoop ook dat iedereen dieper en verder kijkt dan alleen ‘de grote lijn’.

PS: wie dieper op sommige dingen uit voorgaande artikelen wil ingaan kan ook hier een gratis boek downloaden. Dit is een recente studie, die dit jaar is uitgekomen. Leuk, ook al is het behoorlijk gekleurd.


Tags: Kerst
Gerelateerde onderwerpen: Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin