‹ Vertalingen lopen schipbreuk?Uitschot ›
Kerst in het geding (5) – Tussen traditie en Schrift
Gepubliceerd op 25-12-2010

Kerst

In deze nieuwe serie over Kerst wil ik graag gaan kijken wat we overhouden zonder de tradities. Wat zegt de Schrift over Kerst, wat hebben wij van Kerst gemaakt, en wat zouden we moeten behouden. Dit doen we vanuit de volgende tekst: “Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” (1 Tessalonicenzen 5:21). De waarheid heeft niemand in pacht, maar ik probeer hier te zoeken naar een objectieve benadering.

Eindelijk is het Kerst. De vorige keer ben ik geëindigd met de hoop dat mensen verder zouden kijken dan de grote lijn. Ik hoopte dat men de kracht van de details in dit verhaal zou zien. Ik hoopte dat men de grootsheid van God mocht zien door die details. Ik hoopte dat men verder zou kijken dan het Kerstfeest en ging kijken naar de echte Kerstgedachte. En dit zien we – gelukkig – niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door. De grootheid van God is te zien in het Kerstverhaal, omdat God toen klein werd. In Zijn aardse leven werd Hij steeds kleiner, totdat Hij stierf. Nadat Hij is gestorven is Hij groot geworden, Hij heeft overwonnen. Hier mogen we nu al blij om zijn. Omdat Jezus de dood overwonnen heeft, heeft Zijn geboorte zin gehad. Kerst heeft alleen zin, als we vooruit kijken, naar Goede vrijdag, naar Pasen, naar Pinksteren, naar Hemelvaart. Laten we dan ons daarop focussen, op de verlossing. De tradities kunnen mooi zijn, ze kunnen zelfs goed zijn, maar laten we ons concentreren op de verlossing. Laten we vandaag de geboorte van de Verlosser herdenken. We hoeven de tradities niet weg te gooien, maar laten we kijken naar wat de Schrift erover zegt. Laten we kijken wat we ermee kunnen doen. Laten we het ons eigen maken, met Kerst, maar ook na Kerst.

Vandaag hoop ik dat wij Kerst gaan verkondigen. Ik hoop dat we Advent (= verwachting) gaan vieren. Dit doen we niet door alleen maar thuis te zitten, dit doen we door naar onze naasten te gaan. Dit doen we door Zijn woord te verkondigen. Want Hij is niet geboren en gestorven alleen voor ons, maar voor de hele wereld.

En dit Kindje wat wij vandaag gedenken zegt ons: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:18-20, HSV)


Tags: Kerst, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech