January 14, 2011

You are currently browsing the daily archive for January 14, 2011.

De afgelopen jaren plaats ik bijna wekelijks een overzicht met gevallen van christenvervolging. Vanaf nu wil ik ook af en toe wat achtergrondinformatie geven.

Bethlehem de plaats waar Christus is geboren heeft al eeuwen allerlei kerken die al dan niet fungeren als toeristische trekpleister. Eeuwenlang is het een feit dat Jozef en Maria Joden waren en bij de geboorte van Jezus dan ook de verschillende Joodse rituelen volgden zoals de besnijdenis en de jaarlijkse pelgrimage naar Jeruzalem. In 1995 veranderde dat dramatisch toen Yasser Arafat tijdens kerst proclameerde dat Jezus niet een Jood was maar een Palestijn. De gevolgen bleven niet uit, iedere Arabische christen die het hier niet mee eens was kon erop rekenen dat deze werd vervolgd.

Een groot deel vluchtte of probeert te vluchten en een ander deel ging ondergronds, er was echter ook een deel dat zich aanpaste en op basis hiervan een nieuw theologie ging ontwikkelen waarin de Joodse elementen van de Bijbel werden vervangen door een Palestijns-Arabische, met soms racistische trekken. Net voor de kerst in 2009 werd door deze personen het beruchte Kairos-document gepubliceerd, waar een groot deel van de kerken achter ging staan, zonder zich in de feiten te verdiepen.

Vorig jaar met kerst zagen we een aantal nieuwe fenomenen, de eerste was dat er nog maar zo weinig christenen waren dat de Palestijnse minister van toerisme moslims inzette om toch maar toeristen te trekken. Hoe belachelijk dit was bleek uit de satirische video die ik toen op mijn weblog plaatste. Een ander fenomeen wat nauwelijks het nieuws haalde was dat het kruis van alle souvenirs was verwijderd. Op deze manier werd één van de kernpunten van het christelijk geloof subtiel verwijderd.

Ondanks deze trend blijven een aantal christenen trouw aan hetgeen in de Bijbel staat, de gevolgen van deze keuze bleven dan ook niet uit. Zo werd vorige maand in de kerk van de Baptisten bommen tot ontploffing gebracht en leven deze christenen continue onder bedreiging. Daar hier in de Westerse media relatief weinig aandacht aan wordt geschonken, zal deze vervolging verder toenemen en de verwachting is dat als de Westbank autonoom wordt de kleine 40.000 christenen volledig zullen verdwijnen.

Tags: ,

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: