January 15, 2011

You are currently browsing the daily archive for January 15, 2011.

Net als bij de beschrijving van de vorige plaag hierbij een aanvulling op mijn vorige artikel met een overzicht van de verschillende theorieƫn wat de tweede plaag zou hebben kunnen veroorzaakt, die ik heb kunnen vinden. Hierbij is het opvallend dat verschillende theologen niet veel verder kwamen dan dat de oorzaak van de plaag de kikkers waren (lang leve de heldere inzichten van de moderne wetenschap).

  • Bryant (1810): De dood van de kikkers is het gevolg van profetische invloed;
  • Blanc (1890): Anthrax (Bacillus anthracis) besmette en doodde de kikkers;
  • Velikovsky (1950): -
  • Hort (1957):Anthrax (Bacillus anthracis) besmette en doodde de kikkers;
  • Schoental (1980):Kikkers gedood door dino-zweephaartjes produceren oplosbare gifstoffen;
  • Schmidt (1990): kikkers;
  • Jacoby (1990): kikkers;
  • Hoyte (1993): Uitdroging en verdroging doden de ontsnapte kikkers;
  • Ceccarelli (1994): kikkers;
  • Marr and Malloy (1996): Kikkers verlaten zuurstofarme wateren en sterven, dragen hierdoor bij aan de derde pest;

Tags: ,

De tien plagen: Kikkers

Nadat bij de eerste plaag het water van de Nijl in bloed was veranderd, waardoor de vissen stierven, zien we dat de volgende plaag eraan komt. In Exodus 7:25 lezen we dat 7 dagen na het begin van de eerste plaag was. En voor de goede orde, nergens staat dat bij het begin van de tweede plaag de eerste was opgehouden.

Een natuurlijke verklaring is dan ook dat het water in de Nijl zo vervuild was, dat de kikkers deze ontvluchtten en het binnenland introkken. In de tekst wordt dit met enige ironie beschreven: “De Nijl zal wemelen van de kikkers en zij zullen overal komen; in uw huis, uw slaapkamer, uw bed. In alle huizen van uw dienaren en uw volk zult u kikkers vinden, zelfs in de bakovens zullen ze zitten. De kikkers zullen u, uw dienaren en uw onderdanen het leven onmogelijk maken.” (Ex. 8:3) Dus eerst in het paleis van de farao (een aanwijzing dat het paleis dicht bij het water lag?), daarna in die van de hofhuishouding (deze zullen als welgestelden ook hun huizen vlak in de buurt van farao hebben gehad) en tot slotte bij de burgers.

Met enige humor zien we dat de tovenaars het ook gelukt om “op hun beurt een golf van kikkers over het land komen” (vs. 7), terwijl volgens mij de farao meer behoefte had om een oplossing van de plaag, in plaats van een verergering. We zien dan ook in het volgende vers (vs. 8) dat hij aan Mozes vraagt dat de kikkers weer weggaan, wat de volgende dag gebeurd: de kikkers sterven (vs. 13). Een mogelijke verklaring voor deze massale sterfte onder de kikkers kan zijn dat ze besmet waren met miltvuur, de bacterie Bacillus anthracis, welke na een paar dagen zijn verwoestende werking had. Een andere mogelijkheid is dat deze amfibieĆ«n, weg van de rivier, in de droge woestijn uitdroogden. In ieder geval de stank van de dode vissen, werd nu vergroot door de rottende stapels lijken van de kikkers. Niet voor niets wordt er geconstateerd dat het land stonk (vs. 14).

Een volgende keer zullen we behandelen wat dit voor effect had op de komende plagen die Egypte te wachten stond.

Tags: ,