‹ Standbeelden te AskelonLivius Nieuwsbrief (65) ›
De tien plagen: Hagel
Gepubliceerd op 31-01-2011

In deze mini-reeks komen we nu toe aan de er meteorologische rampen komen. Was het land al in chaos door de eerdere plagen, nu zien we dat door een harde hagelbui ook de gewassen worden getroffen.

We lezen in Ex. 9:23 dat het donderde en hagelde EN dat het vuur van de hemel schoot. Nu klinkt het heel erg aardig dat een Velikovsky denkt dat met dit vuur brandende nafta wordt bedoeld, maar het lijkt mij logischer dat hier sprake is van bliksem (ook de vermelding van de donder wijst hierop).

Een tweede punt wat opvalt is dat alleen de vlas en de gerst door de hagel getroffen wordt (vs. 31) want "de gerst had al aren en de vlas was in de halm" met andere woorden, deze gewassen waren al bijna rijp en op dat moment werden ze getroffen door de hagel, waardoor deze oogst mislukt was. De andere gewassen zoals de tarwe en de spelt werden niet getroffen want die rijpen later (vs. 32). Dit is interessant, want het geeft enerzijds het tijdstip aan wanneer dit gebeurde en anderzijds verklaard het ook waarom deze twee laatste gewassen niet werden getroffen, nl. als deze pas ontkiemen is een hagelbui niet erg, daar kunnen ze gemakkelijk van herstellen.

Tot slot, door deze hagelbui was een groot deel van de oogst mislukt en naast de reeds bestaande chaos kwam er een nieuw probleem bij. We zullen dit een volgende keer verder uitdiepen.

Overzicht theorieën:


Tags: Bijbelstudie, Exodus, Meteorologie, Tien plagen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Meteorologie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken