‹ De tien plagen: DuisternisDe tien plagen ›
De tien plagen: Dood eerstgeborenen
Gepubliceerd op 05-02-2011

Hierbij de laatste plaag uit onze mini-reeks, de dood van de eerstgeborenen.

We moeten ons bedenken dat na al die plagen Egypte behoorlijk ontregeld was. Er was hongersnood, verontreinigd water en ziekten heersten alom. De neiging is dan ook om snel hierin de oorzaak te zoeken. Verschillende geleerden denken dan ook dat miltvuur de dood veroorzaakte. Echter het gaat hier om de eerstgeborenen. Als we een natuurlijke oorzaak willen vinden, dan moeten we kijken of er iets is waar deze eerstgeborenen aan bloot stonden en waar andere van de gezinsleden niet aan bloot stonden. Daarnaast moeten we dan ook in ogenschouw nemen dat deze plaag niet alleen mensen maar ook de dieren trof (Ex. 11:5).

Een redelijke theorie is dat door de hongersnood de graanschuren werden geopend (cf. de geschiedenis van Jozef) en dat dit een taak was van de oudste zoon van een gezin. Als graan langere tijd opgeslagen ligt, dan ontstaat op de bovenste laag een giftige schimmel (Mycotoxinen), deze oudste kinderen zouden hiermee als eersten in aanraking komen en binnen een paar dagen sterven. De eerstgeborenen van het vee zouden als eerste deze giftige granen uit de bovenste laag eten en er ook aan sterven. De overige mensen en vee zouden vervolgens het onbesmette graan eten wat onder de besmette bovenste laag lag.

Hoewel deze theorie aantrekkelijk is en tegenwoordig als de meest acceptabele wordt aangenomen in de commentaren, verklaard dit niet alles. Zo is het zeer onwaarschijnlijk dat een zoon van farao zelf het voedsel zou halen, tenzij hij misschien al volwassen was en toezicht hield op de verdeling. Daarnaast zou bij de verdeling van dit voedsel stellig niet alleen de oudstegeborenen aanwezig zijn, er zouden verschillende ambtenaren aanwezig zijn die op de verdeling toezicht hielden en dat kon iedereen uit een willekeurig gezin zijn.

De enige twee mogelijkheden zijn dan ook, of 1) de tekst niet letterlijk nemen en ervan uitgaan dat er alleen maar een groot aantal doden vielen, of 2) dat het hier inderdaad om een doodsengel gaat die door God is gezonden.

Overzicht theorieën:


Tags: Bijbelstudie, Exodus, Tien plagen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs