‹ De tien plagenOude Doos: Pitom ›
Quizvraag van de week (64)
Gepubliceerd op 06-02-2011

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

De vraag van vorige week leek makkelijk en de instinker leek op het eerste gezicht de dochters van Isaï. Maar schijn bedriegt, in 1 Kron. 2:13-16 worden de kinderen bij naam genoemd: Isaï verwekte de volgende kinderen: zijn oudste zoon was Eliab, de tweede Abinadab, de derde Sima, de vierde Netanel, de vijfde Raddai, de zesde Osem en de zevende David; hun zusters heetten Seruja en Abigaïl. Bij elkaar dus 9 kinderen, maar in 1 Sam. 16:10 staat dat Isaï zijn zeven zonen liet komen en daarna in het volgende vers wordt nog eens uitdrukkelijk vermeld dat David nog moest komen, dit lijkt op een achtste zoon en dit wordt in 1 Sam. 17:12 en 14 nog eens wordt bevestigd. Zonder me in de "complottheorieën" van mijn zoon te mengen, wil ik erop wijzen dat in Kronieken het regelmatig voorkomt dat niet alle personen in een geslachtsregister worden genoemd. Het meest logische is dat één zoon van Isaï niet bij name is genoemd en dat hij 8 zonen en minstens 2 dochters had.

De vraag van deze week:

Erfenissen geven altijd aanleiding tot problemen, en ook in de Bijbel zien we hier voorbeelden van. Bijvoorbeeld een man heeft geen zonen maar alleen dochters, wat moesten deze dochters doen om hun erfenis veilig te stellen.


Tags: Bijbelquiz
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelquiz

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen