February 18, 2011

You are currently browsing the daily archive for February 18, 2011.

Een van de landen welke de laatste tijd regelmatig in het nieuws is betreffende christenvervolging is Egypte. De belangrijkste christelijke groepering zijn de Kopten die daar al eeuwen woonden voordat de islam in opmars kwam.

Zelfs nadat de islamieten de macht hadden gegrepen konden de christenen – onderbroken door pogroms – relatief vreedzaam leven. Dit veranderde drastisch toen de Moslimbroederschap in 1928 door de Egyptische fundamentalist Hassan al-Banna in de jaren-20 van de vorige eeuw werd opgericht. Vanaf dat moment zien we regelmatig dat christenen worden lastig gevallen of in verschillende gevallen worden gedood. Een bekend voorbeeld is de aanval op de 25-jarige Koptische christen Sabri Shihata die levend in brand werd gestoken, waarna de mensen zo bloedbelust waren dat ze ook zijn vader vermoordden. Een ander voorbeeld wat veel vaker voorkomt is de verkrachting van jonge christelijke meisjes, soms tot de dood er op volgt. Bekend is het geval van de 12-jarige Engy Adel die vier jaar na haar verkrachting pas haar verhaal durft te doen. Een ander slachtoffer is op de afgeschermde foto hiernaast te zien (klik op de foto voor de echte foto), die omdat ze voor haar geloof uitkwam een kruis door haar strot kreeg geduwd en uiteindelijk na een groepsverkrachting werd vermoord.

Velen in het westen zien de revolutie in Egypte als een verlossing, ik sta daar wat sceptischer tegenover, want zoals het er nu naar uitziet zal de Moslimbroederschap aan de macht komen of een stevige vinger in de pap gaan krijgen. Dat betekent dat de situatie die de laatste 50 jaar al enorm is verslechterd, vele malen erger zal worden.

Tags: ,

Christenvervolging

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: