February 26, 2011

You are currently browsing the daily archive for February 26, 2011.

In mijn serie over achtergronden van Christenvervolging vandaag over de moorden op de Columbine High School in Amerika op 20 april 1999. Totaal werden er 12 vermoord, waaronder 2 meisjes, Cassie Bernall en Rachel Scott, welke vlak voordat ze werden vermoord, volgens verschillende getuigen specifiek werd gevraagd of ze geloofden, waarop ze bevestigend antwoord gaven. Achteraf zijn er allerlei verschillende opinies geweest of de vraag überhaupt wel gesteld is.Na hun dood, zijn de gebeurtenis in verschillende boeken geschreven en de nabestaanden hebben organisaties opgericht ter ondersteuning van slachtoffers en ter verspreiding van het evangelie.

http://www.racheljoyscott.com/
http://www.cassierenebernall.org/

Tags: ,

Omhakken van bomen…

Een paar jaar geleden had ik er al over geschreven, het omhakken van bomen. Ik betoogde toen hoe jammer het is als een boom omgehakt moet worden en dat was dan ook een van de redenen waarom ik zolang heb gewacht om een boom in mijn tuin om te hakken.

Ieder jaar hadden we minder zon in de tuin en ieder jaar hadden we een grotere laag met bladeren op de grond. Maar vandaag heb ik toch maar de bijl (of beter de zaag) gepakt en begonnen met omzagen. Mijn dochter skypte nog vanuit Argentinië dat ik dat niet kon maken, ze had er vroeger nog ingeklommen en er waren nog zoveel andere herinneringen.

Maar na een dag van zagen, hakken, sjouwen zijn eindelijk alle takken eraf, met als resultaat een kleine berg aan hout en het enige wat nu nog over is, is de stronk die binnenkort uit de grond gaat.

Het idee is om hier een moerbeiboom neer te zetten, die hoop ik niet zo hoog wordt en bovendien nog eens jaarlijks heerlijke vruchten geeft. En het allerbelangrijkste, het is een Bijbelse boom.

Tags: ,

Dwaalleraars

Regelmatig lees je in christelijke tijdschriften en/of blog over allerlei nieuwe uitwassen. Misschien door de vele ervaringen ben ik misschien sceptisch of over-kritisch geworden. Zo kwam ik vanochtend het artikel “TRIN: Lachen, gieren, brullen” tegen op de blog StaatGeschreven. Ik ben zelf niet naar die bijeenkomst geweest, dus ik ben volledig afhankelijk wat ik op deze blog lees en de filmpjes deel 1, 2 en 3 die bij één van de commentaren staat.

Als eerste het getuigenis van Mattheus van der Steen dat er in Mozambique 200 doden zijn opgestaan. Klinkt natuurlijk enorm mooi, maar waarom wordt hiervan geen melding gemaakt in de kranten (zou toch wereldnieuws moeten zijn). Heb zelfs nagevraagd bij de verschillende overheidsinstanties van Mozambique die heel welwillend waren om me te helpen, maar dat bij hun hiervan niets bekend was. Hetzelfde over de vele genezingen in Birma, Marten Visser heeft dit onderzocht en durfde zelfs zijn toekomst hieraan te verbinden, maar ook hij kon geen enkele persoon vinden die genezen was. Terwijl het toch heel makkelijk zou moeten wezen om met één van deze genezen personen, of iemand die dood is geweest op de proppen te komen.

Wat opvalt is dat ook de collecte op een zeer vreemde manier gebeurd, men krijgt een machtigingsformulier waarop men moet kiezen tussen 50, 100 en 250 euro. Dat zijn me nogal een bedragen, en blijkbaar is geld in een collectezak niet meer goed genoeg. Dit is een heel andere situatie dan het arme weduwvrouwtje die zonder dat iemand het zag haar hele vermogen (1 penning = stuiver) weggaf, zonder dat iemand haar hiertoe dwong.

Zoals gezegd heb ik ook nog de moeite gedaan om de filmpjes te bekijken. Naast allerlei mensen die regelmatig in onnatuurlijke kronkelingen in beeld komen, hoor je allerlei  vreemde woorden. En dit zou tongentaal moeten zijn, hoewel de uitleg ontbreekt die volgens de Bijbel (1 Cor. 14) nodig is.

Met al deze vaagheden, die ook nog eens niet met de Bijbel zijn te verenigen, blijf ik zeer sceptisch. Temeer daar ook op mijn vragen (breng me in contact met een genezen of uit de doden opgestane persoon), ontwijkend wordt geantwoord. Ik zou een ongelovige zijn, ik zou hun klakkeloos moeten geloven. Of zelfs, laat de Bijbel nou maar de Bijbel. Maar juist in de Bijbel lees ik dat er “valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.” (Mat. 24:24) en dat is de reden waarom dit soort zaken getoetst, onderzocht moeten worden.

En na deze toetsing blijven te veel openstaande vragen open. Vragen, die niet alleen door de personen zelf beantwoord hadden kunnen worden, maar ook niet vanuit de Bijbel worden beantwoord.

Tags: