‹ DolikLeon Mazin uit Haifa spreekt in Barneveld ›
David en Goliath gladiatoren?
Gepubliceerd op 04-03-2011

Als je het verloop leest van het gevecht tussen David en Goliath (1 Sam. 17:1ev) dan komt automatisch de gedachte bij je op, of dit een vroege voorloper is van de gladiatoren-gevechten.

Want strikt genomen is het meer een soort kampgevecht waar een paar top-vechters van de vijandelijke partijen het tegen elkaar opnemen om zo een bloedige strijd te voorkomen, zoals we die in de Griekse literatuur tegenkomen, bv. in de Ilias van Homeros waar een soortgelijk tafereel wordt genoemd: Hektoor riep met luide stem: 'Luistert naar mij, Grieken en Trojanen! Paris verzoekt u de strijd te staken en u neer te zetten op de grond; maar hijzelf en Menelaos zullen tezamen strijden om Helena. Hij die wint zal haar bezitten, en wij anderen zullen vrede en vriendschap sluiten.' (Damste, Dr. Onno, Homeros' Ilias p. 28: Boek III).

Een ander soortgelijk gevecht in de Bijbel komen we tegen in de geschiedenis vlak na Saul's dood, als Israël op de rand van een burgeroorlog staat en de partijen onder aanvoering van Abner en Joab tegenover elkaar staan. Om een bloedige slag te voorkomen stelt Abner aan Joab voor: Laat zich nu de jongens opmaken, en voor ons aangezicht spelen. Waarop Joab reageert met: Laat hen zich opmaken (2 Sam. 2: 14). We zien dat twaalf van Benjamin, te weten voor Isboseth, Sauls zoon, en twaalf van Davids knechten zich opmaakten om tegen elkaar te gaan vechten (vs. 15), tegen de verwachting van Abner en Joab in greep de een den ander bij het hoofd, en stiet zijn zwaard in de zijde des anderen, en zij vielen te zamen (vs. 16). Dit was geen echt gevecht, er waren geen winnaars en geen verliezers. Mocht de bedoeling van Abner (vs. 14) geweest zijn om deze strijd te voorkomen, door de dood van alle kampvechters, brak deze alsnog uit. In deze strijd werd Abner en zijn leger verslagen.

Terugkomend op het gevecht tussen David en Goliath, ook hier zien we dat Goliath roept voor een tweemansstrijd om zo en bloedige oorlog te voorkomen: Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij ulieden tot knechten zijn; maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn, en ons dienen (1 Sam. 17:9) en ook hier zien we dat na afloop de vrede niet direct hersteld was, verschrikt vluchten de Filistijnen weg achtervolgt door de Israëlieten die zoveel ze maar konden de vijand verwonden of doden (1 Sam. 17:52).

Hoewel op het eerste gezicht deze gevechten lijken op de gevechten van de gladiatoren, zijn ze wel afwijkend omdat de gevechten niet tot vermaak van het publiek werden gehouden. Op zijn hoogst is het een vroege voorloper.


Tags: 1 Samuel, 2 Samuel, Oorlog, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Oorlog

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel