‹ David en Goliath gladiatoren?Keppeltjes voor kale mannen ›
Leon Mazin uit Haifa spreekt in Barneveld
Gepubliceerd op 04-03-2011

Op uitnodiging van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden komt Leon Mazin naar Nederland. Deze voorganger van de gemeente “Shavei Tsion” en organisator van gaarkeukens in Galilea spreekt over het thema: Geef hen te eten.

De eerste gelegenheid om hem te horen is op D.V. donderdagavond 24 maart in Barneveld en biedt de mogelijkheid om mee te leven met zijn werk ten behoeve van de armsten in Israël. De avond wordt gehouden in de gebouw ‘Rehoboth’, Gasthuisstraat 5 en begint om 19:45 uur (inloop met koffie vanaf 19:30 uur). Info: dhr. W. Noorlander, tel. 0577 – 46 23 28.

Leon Mazin (42) is geboren in Wit-Rusland (deel van de voormalige Sovjet-Unie). Hij werd door zijn Joodse ouders atheïstisch opgevoed. Gedurende zijn studie hoorde hij voor het eerst van de Heere Jezus en kwam tot geloof in Hem als zijn Zaligmaker. In zijn laatste studiejaar ging hij steeds meer verlangen naar Israël, zodat hij in 1991 met zijn ouders aliyah maakte naar Israël.

Zijn Joodse vrouw Nina komt oorspronkelijk uit de Oekraïne en leerde in haar jeugd via haar ouders de Heere Jezus kennen. In Israël ontmoetten Leon en Nina elkaar, ze trouwden in 1994 en hebben zich toen in Haifa gevestigd. Inmiddels hebben ze samen vijf kinderen.

Naast hun dagelijks werk gingen ze evangeliseren onder Russische Joden en zo ontstond in Haifa de gemeente “Shavei Tsion” (wederkerenden naar Sion). Intussen is er in Nazareth een dochtergemeente ontstaan: “Netzer haGalil” (spruit van Galilea). Vanaf het begin richtten zij zich door het Russischtalige blad Oasis op hun landgenoten in en buiten Israël.

Daarnaast is er in Nazareth en later in Haifa een gaarkeuken opgezet. Arme Joden, meer dan eens verwezen door de sociale dienst, worden naar Nina verwezen die de intakegesprekken voert. Er wordt precies geregistreerd hoeveel maaltijden iemand per week ontvangt en hoe lang dit mag voortduren. Bovendien probeert men op andere momenten in gesprek te komen met deze personen. Dan wil men graag spreken over Jezus als het Brood des Levens. Dit is de diepste drijfveer!

De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden is opgericht in 1999 en ondersteunt meer dan tien projecten in Israël. Dit betreft ondersteuning aan gemeenten, lectuurvoorziening maar ook diaconale ondersteuningen. Daartoe behoren de gaarkeukens in Nazareth en Haifa. Naast het geven van ‘brood voor het lichaam’ willen onze Joodse broeders en zusters ook graag ‘brood voor het hart’ geven.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.messiasbelijdendejoden.nl of schriftelijk aanvragen op : Schippersmeen 71, 3844 CL  Harderwijk.


Tags: Algemeen, Evenementen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij