‹ Saffraan: een stukje geschiedenisBiblioblogNED Top 30 ›
Christus in de sterren
Gepubliceerd op 31-03-2011

Van de week kreeg ik van een kennis een boekwerkje met als titel "Christus in de sterren", met veel verwijzingen naar allerlei Bijbelteksten die over de sterrenhemel gaan. Daarnaast wordt er een achterliggende betekenis gegeven van de Dierenriem en de diverse sterrenbeelden.

Dat laatste is waar ik problemen mee heb, een paar jaar geleden heb ik al eens verschillende boeken die dit onderwerp behandeld kritisch doorgelezen en het bleek dat die achterliggende betekenis helemaal niet zo zeker is. Zo zouden de namen van de sterrenbeelden zijn afgeleid van Hebreeuwse woorden, terwijl iedere archeo-astronoom (een sterrenkundige die gespecialiseerd is in de geschiedenis van de sterrenkunde) weet dat dit niet zo is. In dit artikel heb ik een overzicht gegeven, waaruit blijkt dat de vele betekenissen niet kloppen.

Een praktisch voorbeeld, zo las ik in dit boekwerkje over het kleine sterrenbeeld Coma: "Bij de Grieken veranderd: Haar van Berenice, een vrouw van de koning van Egypte (Ptolemaeus III) = legende." Nu weten we dat dit niet is veranderd, dit sterrenbeeld is in de derde eeuw voor Christus samengesteld door de astronoom Conon uit Alexandrië, daarvoor bestond dit sterrenbeeld niet. Bovendien is dit geen legende, maar een feit welke in diverse oude bronnen is terug te vinden. De legende, of het verhaal dat er achter zit, om dit sterrenbeeld ingang bij de gewone mensen te doen vinden is, dat dit sterrenbeeld door Jupiter aan de hemel is gezet.

Een ander probleem is dat aan deze sterrenbeelden allerlei astrologische eigenschappen worden gegeven met een christelijke insteek. De genoemde sterrenbeelden zijn allemaal van Griekse oorsprong en in andere culturen zoals de Arabische, de Chinese of de Maya cultuur zien we dat van deze sterren totaal andere sterrenbeelden zijn gemaakt. Nog belangrijker, al deze sterren bewegen door het heelal en dat betekent dat hun positie steeds meer ten opzichte van elkaar veranderen. Hier wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Zouden we hier wel rekening mee houden en als Gods Woord in de sterren is geschreven, dan zou dat betekenen dat Gods Woord veranderlijk is.

Maar wat wordt dan bedoeld met een tekst als "De hemelen vertellen Gods eer" (Psalm 19:2), niets meer of minder dan dat ook de natuur Gods eer verkondigd, dat de planten en de dieren Gods eer verkondigen. Namelijk dat dit alles zo perfect en kunstig is geschapen dat we wel tot de conclusie moeten komen dat daar een goddelijke macht achter moet zitten.


Tags: Astrologie, Astrologie (christelijke), Pseudowetenschap, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Astrologie, Astrologie (christelijke), Pseudowetenschap

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech