‹ Natuur in lijdenstijd: Gevlekte ScheerlingEen walgelijke plant ›
Koosjere slacht terecht verbieden?
Gepubliceerd op 16-04-2011

Zowel veel christenen als joden houden zich bezig met dit onderwerp en ik heb de afgelopen dagen met veel mensen hierover contact gehad. Prof. dr. Pieter Siebesma geeft hieronder zijn visie op deze problematiek.

Koosjere slacht terecht verbieden?

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer (met uitzondering van het CDA, CU en SGP) bleek afgelopen woensdag voor een verbod te zijn op onverdoofd slachten, of te wel het Halal en het joodse koosjere slachten.

Zijn de politici die hiervoor zijn, echt bewogen met het leed van dieren of spelen andere motieven een rol?

Tijdens mijn studie over koosjere slacht noemen de encyclopedieën die ik heb geraadpleegd, het unaniem de meest humane vorm van slachten. Is dan nu sprake van een “voortschrijdend inzicht”, zoals eerder bij andere onderwerpen? In Nederland wordt al meer dan 400 jaar koosjer geslacht. De laatste keer dat dat werd verboden was in 1940. De Nazi’s waren, zoals bekend erg begaan met het lot van dieren. In de landen in Europa waar koosjere slacht nu is verboden, gaat deze wet terug op de Nazitijd en is het nooit herroepen. In Zwitserland heeft antisemitisme een duidelijke rol gespeeld bij het aannemen van deze tegen de koosjere slacht (getuige uitspraken van parlementariërs als: “Joden eten al genoeg vlees”).

Koosjere slacht is een essentieel onderdeel van de joodse godsdienst en deze wet is daarmee inderdaad een aantasting van de godsdienstvrijheid. Waarom zijn deze politici dan toch voor een verbod?

Ik denk om twee redenen:

1) Als men het Halal-slachten wil afschaffen, moet je ook het koosjere slachten afschaffen, omdat anders een precedent wordt geschapen. Om dezelfde reden staat het Joods Bijzonder Onderwijs onder druk, zoals het Cheider in Amsterdam. Deze school met een slagingspercentage van 100 %, willen sommige politici afschaffen, opdat niet de moslims later zelf soortgelijke scholen kunnen stichten. Oftewel de orthodoxe joden worden rechten afgenomen uit angst voor de moslims. Dat wordt terecht als onrechtvaardig ervaren.

2) Maar een andere reden vind ik huiveringwekkender.

Mijn conclusie, dat niet alleen vanuit bewogenheid met het dier zoveel politici dit wetsvoorstel ondersteunen, werd bevestigd door de Volkskrant van gisteren, met de oproep van een intellectueel om ook de besnijdenis te verbieden, als tweede stap op weg naar de volledige ontmanteling van artikel zes van de Grondwet. Lees en huiver!

Dit artikel jaagt me angst aan en ik zie duidelijke parallellen met de Nazi-tijd. Ook toen waren het vooral de wetenschappers en academici die van harte achter de nazi-ideologie stonden en dat van een ‘wetenschappelijke’ basis voorzagen. Er is sprake van een totale verblinding waardoor er een omkeer plaats vindt van waarden. Rechten van het dier zijn belangrijker dan de vrijheid van godsdienst. Ook de Nazi’s waren erg gericht op het welzijn van dieren.

Spreuken 10:12 “De barmhartigheden der goddelozen is wreed

Pieter A. Siebesma

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma is als docent Hebreeuws en Oude Testament verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar Judaica en Semitische taal- en letterkunde aan de Evangelische Faculteit te Leuven.


Tags: Gastschrijvers, Jodendom, Politiek, Shechita, Voedsel
Gerelateerde onderwerpen: Jodendom, Politiek, Shechita, Voedsel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs