‹ Anti-dodenherdenking = anti-zionismeTamarisk ›
Dit staat niet in de Bijbel
Gepubliceerd op 05-05-2011

Soms hoor je de meest gekke dingen over wat in de Bijbel zou staan. Hieronder een lijstje van dingen die beslist niet in de Bijbel staat;

Drie wijzen bezochten Jezus

Nergens wordt het aantal wijzen genoemd. Het aantal is afgeleid van de giften die ze gaven.

Saulus werd op de weg naar Damascus van zijn paard gegooid

Ondanks dat op veel plaatjes dit staat afgebeeld, kan ik nergens in de Bijbel vinden dat Saulus een paard bereed.

De zeven hoofdzonden

Hoewel ze afzonderlijk in de Bijbel worden genoemd, worden ze nergens gegroepeerd. In werkelijkheid komen ze voor het eerst voor in Middeleeuwse geschriften. Wat nog het meest erop lijkt is misschien Spreuken 6:16-19

De appel in de hof van Eden

Nergens wordt genoemd dat Eva een appel at, in Genesis 2:9 lezen we over de boom van de kennis van goed en kwaad, maar niet wat voor soort vrucht het was. In werkelijkheid komt dit van een misinterpretatie  vanuit het Latijn waar kwaad "malum" is en appel "malus".

Bidden en werken

Deze tekst zul je niet in de Bijbel vinden, op z'n hoogst als opschrift in de NBG bij 2 Thes. 3. Dit motto 'Ora et Labora' (= 'Bid en Werk') komt uit de monniksregel van Sint Benedictus.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken