‹ Atheïstische oplichterijChristenvervolging ›
Vreedzame dieren?
Gepubliceerd op 19-05-2011

In de Bijbel zijn verschillende passages die wijzen op een toekomstig verbond dat ze niet bang meer voor elkaar hoeven te zijn en dat ze worden opgegeten (Hosea 2:17; Ezech. 34:25; Job 5:23). Daarnaast wordt vaak verwezen naar de bekende passage in Jesaja 11:6 "Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven."

Een vraag die ik van de week kreeg was of voor de zondeval de dieren ook zo vreedzaam naast elkaar konden leven. Met andere woorden, zat de Tyrannosaurus Rex als een schoothondje in de hof van Eden naast Adam of Eva? Volgens sommige creationisten valt daar niet aan te twijfelen en die gaan ervan uit dat in die tijd alle dieren nog in planteneters waren. Als dat zo is, dan zou je de vraag kunnen stellen of de planten die dan werden opgegeten daarna "dood" waren. Zoja, dan bestond al voor de zondeval de "dood". Een andere vraag die je je zou kunnen stellen is, daar satan ook in de hof van Eden was, of die dan ook zondeloos was. Iedereen zal dat direct ontkennen, de vraag die we ons dan ook moeten stellen is of de "dood" zoals die in de eerste hoofdstukken wordt beschreven dan niet alleen betrekking had op de mens. En zoja, dan zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat al voor de zondeval dieren elkaar opaten. Dat verklaard ook de aard van de roofdieren, die bij hun schepping werd gegeven.

Het betekent ook dat het voor Adam en Eva zelfs zeer gevaarlijk zou zijn geweest als ze zo'n moordmachine als de Tyrannosaurus tegenkwamen. Was het misschien om die reden dat ze in een hof leefden, in een soort afgeschermde plek waar niet dit soort gevaarlijke dieren konden komen? Vanuit een hoge plek had Adam ze dan toch veilig een naam kunnen geven. In ieder geval het zijn maar eens een paar overpeinzingen over wat voor beeld we kunnen hebben over de hof van Eden en over de periode van voor de zondeval.


Tags: Creationisme, Eindtijd, Fauna
Gerelateerde onderwerpen: Creationisme, Eindtijd

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs