‹ Wachten op GodBijbelquizvraag (79) ›
Ik zal niet ontbreken...
Gepubliceerd op 04-06-2011

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Psalm 23: 1 (NBV)

Als je de Bijbel in de grondtekst of in een andere taal leest dan wil het wel eens gebeuren dat je overbekende teksten plotseling anders leest of begrijpt. Een kennis van mij die behoorlijk goed thuis is in de verschillende klassieke talen wees mij van de week op bovengenoemd vers. In alle vertalingen staat zoiets als "het ontbreekt mij aan niets", maar mijn kennis betoogde dat in het Hebreeuws deze passage ook gelezen kon worden als "ik ontbreek niet", wat een geheel andere betekenis geeft.

Om zijn betoog te ondersteunen gaf hij verschillende andere Bijbelpassages waar het werkwoord ook voorkomt zoals in Deut. 2:7 waar het wordt vertaald met “geen ding heeft u ontbroken”. We moeten echter wel kritisch blijven want hier staat echter wel het object erbij in tegenstelling tot Psalm 23:1. Blijkbaar is dit werkwoord dus zowel intransitief als transitief te vertalen. Het zou leuk zijn om te kijken of er altijd het object bij staat als het transitief is. Als dat zo is, dan zou Psalm 23:1 dus intransitief vertaald moeten worden (ik zal niet ontbreken). In de meeste gevallen staat er een object bij (QAL: Deut. 27:89; Jes. 51:14; Jer. 44:18; Ezech. 4:17; Ps 34:11 Spr. 31:11; Hoogl. 7:3).

Voorbeelden waar het object er niet bij staat zijn Nehemia 9:21. “in de woestijn ontbrak het hun aan niets, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op.” Letterlijk zou daar kunnen staan: in de woestijn ontbraken zij niet. Maar de vraag is of dit een geloofwaardige vertaling is. Spreuken 13:25 “maar de buik der goddelozen zal gebrek hebben”. Dat kan niet vertaald worden met ‘de buik der goddelozen zal ontbreken’.

Uit deze korte studie lijkt het er dus op dat beide vertalingen mogelijk zijn. Waarbij men ‘mij ontbreekt niets’ men niet heel beperkt moet lezen (alsof dat alleen maar over het hier en nu zou gaan). We zouden de tekst dan als volgt kunnen interpreteren: Als God mijn Herder is, wat heb ik nog te wensen? Aan Hem heb ik genoeg, Hij is mijn deel, niet alleen hier en nu, maar altijd!


Tags: Psalmen, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin