Christenvervolging

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags:

1 comment

  1. Jan Jaap’s avatar

    Ik word altijd een beetje depri van die lange lijst met links naar sites over christenvervolging op deze blog en neem meestal niet de moeite om het na te kijken.
    Zou je niet beter een selectie kunnen maken van enkele nieuwsitems en die publiceren?

Comments are now closed.