‹ Nieuwe directeur voor Evangelisch WerkverbandBijbelquizvraag (82) ›
Demonen in de kerk
Gepubliceerd op 25-06-2011

Op dit moment ben ik met een groep het evangelie van Markus aan het doornemen. Wat me opviel al direct in het eerste hoofdstuk is de manier van optreden van Jezus Christus. Vanaf vers 21 lezen we dat Hij in de synagoge van Kapernaüm predikte op een daadkrachtige en gezaghebbende manier (vs 22, Hij gaf onderwijs. Dit was heel anders dan de schriftgeleerden deden, want die lazen volgens een vast ingesleten patroon de Bijbel en het was vanwege dit patroon al bekend wat er over gezegd zou worden.

Wij zouden dit tegenwoordig preeklezen noemen. Het is dan ook niet voor niets dat op dat moment er een beroering kwam tijdens de dienst. Iemand die bezeten was deed zijn mond open en begint Christus te bekritiseren. Waarna de demon wordt bevolen om weg te gaan (23-26), wat deze ook doet. Dit roept meteen een aantal vragen op, wat moet een demon in een synagoge. Het antwoord ligt deels in het eerste gedeelte. Doordat de schriftgeleerden alleen nog maar aan preeklezen deden, was de gemeente niet meer een levende gemeente, ze was "lauw" geworden, ze was gelijkvormig aan de wereld geworden.

Dit gelijkvormig aan de wereld moeten we zien als gehelleniseerd, ze waren de Griekse gewoonten gaan volgen. Uit opgravingen weten we dat hier in de omgeving veel afgodentempels waren, zoals die van de afgod Pan in Caesarea Philippi, maar denk ook aan de verschillende tempels in Dekapolis. Het is dan ook opvallend dat juist in deze omgeving waar zoveel afgoderij werd gepleegd ook zoveel demonie was. Als we in de evangeliën lezen over exorcisme dan is het altijd in deze omgeving.

We moeten dan ook niet vreemd opkijken dat als in zo'n omgeving de kerk of synagoge niet duidelijk aangeeft waar ze voor staan er al gauw allerlei vreemde elementen, zoals deze demonen naar binnen komen, om de gemeente verder uit te hollen, waardoor de secularisatie alleen maar heviger wordt. Dat is ook een van de tegenwoordige redenen waarom sommige kerken enorm groeien, terwijl anderen juist leeglopen.


Tags: Bijbelstudie, Markus
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij