‹ Niet voor de rechtvaardigenNiet weten waar je over schrijft ›
Discipelen van de Farizeeën
Gepubliceerd op 06-07-2011

De leerlingen van Johannes en de farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten.

Markus 2:18 (NBV)

Dat Johannes de Doper discipelen had weet iedereen, maar staat in deze tekst dat de farizeeën ook discipelen hebben, of staat er dat de farizeeën net als de discipelen van Johannes vasten. Kijken we naar de paralleltekst in Lukas 5:33 dan zien we dat de NBV daar discipelen van de farizeeën heeft staan. Kijken we naar de SV of HSV dan zien we dat "discipelen" schuin gedrukt of tussen blokhaakjes staat wat erop duidt dat dit woord niet in de grondtekst staat. Dat de vertalers het erbij hebben gezet wijst erop dat uit het Griekse zinsverband discipelen worden bedoeld.

Maar hadden de farizeeën dan discipelen? Ja, die hadden ze, de farizeeën waren een groepering die de bestudering van de Bijbel zeer serieus namen en verschillende van hen hadden dan ook een zeer grote kennis en droegen deze over op anderen. Zo lezen we in Lukas 2 dat een aantal van de geleerden in de tempel zaten met hun leerlingen EN 12-jarige Jezus was onder hen. Het waren de farizeeën met hun volgelingen dier ervoor zorgden dat na de vernietiging van Jeruzalem het Jodendom als godsdienst overleefde en als we de kerkgeschiedenis van veel huidige joodse groeperingen zouden bestuderen, dan zouden we uiteindelijk terug komen bij beroemde namen als Hillel, Gamaliel en Aqiva die allemaal afstamden van deze farizeeën.


Tags: Bijbelstudie, Markus
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech