‹ Bijbelquizvraag (83)Discipelen van de Farizeeën ›
Niet voor de rechtvaardigen
Gepubliceerd op 06-07-2011

Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Markus 2:17 (NBV)

Interessant in dit gedeelte is dat Jezus de Schriftgeleerden en Farizeeën "rechtvaardigen" noemt. In het Nederlands wordt met deze benaming vaak mensen bedoeld die een juiste verhouding tot God hebben. We kunnen ons afvragen of het woordgebruik duidt op cynisme en zeker zal dat deels zo zijn. Echter in het Jodendom waren de Tzadikim een groepering vrome mensen en het kan ook zo zijn dat hier een verwijzing is naar deze groepering in het algemeen, waar dan de Schriftgeleerden en Farizeeën ook toe behoorden.

Aan de andere kant is het interessant dat de tollenaars in de categorie zondaars worden gezet. Een tollenaar was iemand die voor de Romeinen belastinggeld inde en wij zouden ze tegenwoordig misschien zelfs belastinginspecteurs noemen. Deze mensen werden als persoon niet afgewezen en dat roept de vraag op, of dan het beroep dat ze uitoefenden niet toegestaan was, omdat het verkeerd is. Ik denk dat het tekort door de bocht is om te zeggen dat het beroep van een belastinginspecteur volgens deze passage niet is toegestaan. Want ging je kijken naar wat deze tollenaars deden, dan bleek dat ze vaak de burgers afpersten en veel van het geld achterover drukten voor zichzelf. Het waren dus in de meeste gevallen woekeraars in de meest letterlijke zin des woords en die levenshouding was (is) verkeerd.

Tot slot valt op dat Christus zich dus op de zondaars richt, de mensen die bekeerd kunnen worden van hun zondige levenswandel. Misschien dat we daar eens aan kunnen denken bij de vele evangelisatiediensten van de kerken, die in de meeste gevallen alleen christenen als toehoorders hebben.


Tags: Bijbelstudie, Markus
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij