‹ Oude doos: HermonBeëlzebul ›
Ruige discipelen
Gepubliceerd op 18-07-2011

En Simon gaf Hij de naam Petrus, en verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broer van Jakobus – aan hen gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent – en Andreas en Filippus en Bartholomeüs en Mattheüs en Thomas en Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Thaddeüs en Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

Markus 3:16-19 (HSV)

Een bekende uitdrukking is een ruige apostel, waarmee dan een lomp iemand mee wordt bedoelt. Ik kon er niet zo snel achter komen waar deze uitdrukking vandaan komt, maar ik vroeg me af of het misschien terug te herleiden is tot de discipelen. Want ga je kijken wat voor soort mensen dat waren, dan kom je al snel tot de conclusie dat het geen lieverdjes waren.

Petrus die geen problemen had om aan een wapen als een zwaard te komen en deze bovendien wist te hanteren. De broers Jakobus en Johannes die zonen van de donder werden genoemd en stellig niet alleen omdat ze hard spraken. Deze en verschillende andere waren ruige vissers. Vervolgens zien we dat er ook nog een tollenaar bij de groep zit, een (ex-)collaborateur van de Romeinen. Vervolgens is er dan ook nog de Zeloot Simon, waarvan we ons moeten afvragen of hij niet een Sicarii (een messentrekker) was.

Naast deze Gallileeërs hadden we dan ook nog eens Judas Iskariot die de geldpot van de groep beheerde en belust op geld Jezus verraadde voor 30 zilverlingen.

Ik denk dat als ze nu op aarde zouden rondlopen, ze op Harley Davidson's van de ene naar de andere plek zouden scheuren. even stoppend bij het cafeetje van Lazarus en zijn zussen Maria en Martha die ook al niet een al te netjes leven hadden. Want was het niet Maria die als zondares werd bestempeld door de farizeeën (Luk 7:39; Joh 11:2). En dan te bedenken hoe moeilijk men tegenwoordig doet als zulk soort ruige figuren eens een kerkdienst bezoeken.


Tags: Markus, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen