‹ De leeuwOpgravingen in Sichem ›
Familie van Jezus
Gepubliceerd op 23-07-2011

Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij [iemand] naar Hem toe om Hem te roepen.

Markus 3:31 (HSV)

Dit is een van de weinige teksten die iets meer vertellen over de gezinssamenstelling van Jozef en Maria, en dat Jezus in ieder geval een aantal (half)broers had. Vanuit een ander evangelie weten we zelfs de namen van deze halfbroers: Jakobus, Joses, Simon en Judas (Mattheus 13:55) en in een volgend vers wordt vermeld dat er ook nog enkele dochters in dit gezin waren (Mattheus 13:56, Markus 6:3).

Het is interessant dus om te weten dat het gezin relatief groot was naar onze begrippen en de volgende tekst (vs 56) "Wie is Mijn moeder, of Mijn broeders?" moeten we dan ook niet opvatten dat Jezus het slecht kon vinden mijn zijn familie, maar eerder erop wijst dat alleen zij die Gods wil doen echte familie is. Het is dan ook interessant, dat een van zijn halfbroers later een brief heeft geschreven die ook in de Bijbel staat waarin ook wordt gewezen dat je Gods wil moet doen.


Tags: Bijbelstudie, Markus
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij