‹ Familie van JezusMaria is onze moedergodin (?) ›
Opgravingen in Sichem
Gepubliceerd op 23-07-2011

Vandaag kreeg ik een mailtje waar werd verwezen naar het artikel "In Palestinian city, diggers uncover biblical ruin", interessant omdat dit eindelijk een Arabisch initiatief is welke wordt ondersteund door de Leidse universiteit en waaruit je zou mogen concluderen dat het een echt objectief wetenschappelijk onderzoek betreft. Helaas blijkt uit het artikel dat er verschillende addertjes onder het puin omhoog zijn gehaald. Zo stelt de onderzoeker Gerrit van der Kooij het volgende:

"The local population has started very well to understand the value of the site, not only the historical value, but also the value for their own identity,"

Voorzichtig begon ik me al af te vragen wat wordt bedoeld met "hun eigen identiteit" en wiens identiteit wordt bedoeld, want het is bekend dat degenen die zich nu Palestijnen noemen niet veel langer dan 150 jaar daar wonen, terwijl uit eerdere opgravingen op deze plek is gebleken dat het hier om ruïnestad gaat die al eeuwen daarvoor bestond, wat gelukkig in het artikel door een aantal voorbeelden wordt ondersteund.

Dat deze nieuwe opgravingen niet veel aan het licht hebben gebracht blijkt uit het feit, dat bijna de helft van het artikel gaat over de laatste jaren, toen Nablus veranderde in een terroristennest en weinig aan opgravingen werd gedaan omdat het niet veilig daar was (wat natuurlijk niet wordt vermeld). De conclusie laat zien dat het hier niet om objectieve wetenschap gaat:

All of the periods in local history, including that of the biblical Israelites, are part of Palestinian history, Taha said.

Digs like the one in Nablus, he said, "give Palestinians the opportunity to participate in writing or rewriting the history of Palestine from its primary sources."

Het komt zeer vreemd over dat de geschiedenis van de Israëlieten plotseling onderdeel is geworden van de "Palestijnse geschiedenis", waarbij, daar het de woorden zijn van de Arabier Hamdan Taha, vermoedelijk de Arabische geschiedenis mee wordt bedoeld. De laatste paar woorden "rewriting the history" doet vermoeden dat het hier helemaal niet gaat om een wetenschappelijke opgraving maar om een pseudo-wetenschappelijke opgraving, want waarom zou de geschiedenis herschreven moeten worden, is het niet eerder zo dat door opgravingen men meer te weten komt en daardoor verdere invulling kan geven aan de bestaande kennis van de geschiedenis.

Al met al blijkt dat na meer dan een jaar graven en meer dan € 300.000 Nederlands belastinggeld, er geen tot weinig echt interessante dingen is gevonden en dat we helaas dit als een mislukt project moeten zien.


Tags: Archeologie, Sichem, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Archeologie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs