‹ Maria is onze moedergodin (?)Krijg de rambam UNESCO ›
Stenen in een weide
Gepubliceerd op 25-07-2011

3 Luister! Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4 En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel; en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. 5 En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 6 Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. 7 En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. 8 En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht; het kwam op en groeide, en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoudig.

Markus 4:3-8 (HSV)

Dit is een van de vele gelijkenissen die Jezus sprak toen hij in het noordelijk deel van Israël was. Interessant is dat het meteen een beschrijving geeft hoe zo'n korenveld er uit zag in die tijd. Want kijken we naar een Nederlands korenveld, dan is dat allemaal strak, zonder stenen en onkruid dat tussen het koren groeit. Israël is altijd een rotsachtig gebied en als je daar over een weg rijd zie je in de weilanden of velden altijd wel stenen liggen. Meestal werden de grotere die goed zichtbaar zijn aan de kant van een weiland gelegd zodat het terrein beter geschikt werd om te ploegen. Een reden waarom ten tijde van oorlog de vijand vaak deze stenen weer op het land gooiden om zo de grond tijdelijk ongeschikt te maken voor de landbouw.

Toch wilde het regelmatig voorkomen dat stenen die net onder het oppervlak lagen niet opgemerkt werden, waardoor niet alleen het koren slecht wilde groeien maar in het ergste geval ook de ploeg daarop kapot kon gaan. Dat er allerlei distels en ander onkruid vlak bij die stenen groeiden is logisch omdat ze daar vaak ongehinderd konden groeien en sommige van deze onkruiden zijn woekeraars die makkelijk het koren kunnen verstikken. Je zag dan ook vaak dat de landbouwers hele dagen bezig waren om dit onkruid te wieden (wat allemaal met de hand gebeurde) en waarvan we in Mattheüs 13:28 lezen.

Het heeft me moeite gekost om een foto te vinden van zo'n korenveld, vandaar onderstaande foto van een boomgaard die ook laat zien dat daar hetzelfde probleem aanwezig is. Op de voorgrond zie je stenen die weggesleept zijn met daartussen allerlei onkruid.


Tags: Boerenleven, Markus, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken