‹ CarottaBiblioblogNED Top 30 ›
Varkens
Gepubliceerd op 31-07-2011

Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen.

Markus 5;11 (NBV)

In onze serie over Markus deze keer een passage over de varkens of zwijnen (zoals de SV vermeld) die vlak in de buurt van het meer van Galilea liepen. Het komt vreemd over dat hier een kudde onreine dieren zou zijn en in verschillende preken heb ik horen vertellen dat dit zo kwam omdat de demonen alleen in onreine dieren mochten invaren. Ik weet niet of dit theologisch verantwoord is, maar een andere meer logische verklaring is dat hier veel mensen woonden die erg Grieks georiënteerd waren en weinig op hadden met het joodse geloof. Voor hun waren deze varkens gewoon een bron van eten, met als bijkomend voordeel dat ze alles vraten wat je ze voorzette.

Tot slot, de vraag of er een verschil is tussen varkens en zwijnen. Zover ik altijd heb begrepen zijn varkens gedomesticeerde zwijnen. En daar in die omgeving ook nu nog wilde zwijnen rondlopen is het heel goed mogelijk dat deze wel eens paarden met de varkens. Ook in Nederland kwam dit regelmatig voor op de Veluwe toen de varkens nog vrij op het land mochten rondlopen en je kon dit herkennen aan de zwarte vlekken die de biggetjes hadden. Dus dat in een vertaling de ene keer varken staat en een andere keer zwijn is voor mij niet zozeer een probleem.


Tags: Fauna, Markus, Varken
Gerelateerde onderwerpen: Markus, Varken

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken