‹ Jezus op de wolken?Onderteken de oproep om Nederlandse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem! ›
Wijn
Gepubliceerd op 10-09-2011

De afgelopen dagen kwam ik een paar artikelen tegen die gingen over wijn. Het eerste artikel is van het Deutsche Bibelgesellschaft, waarin een overzicht wordt gegeven van de wijnbouw in de Bijbel. Een uitstekend artikel om te lezen, daar het direct verband houdt met een ander artikel dat ik las in het blad Rechtstreeks van Oude Sporen, waarin de vraag wordt gesteld of bij het Avondmaal wijn of druivensap werd gedronken.

Dit laatste artikel is belangrijk omdat steeds meer evangelische christenen ervan uitgaan dat ten tijde van de Bijbel helemaal geen wijn werd gedronken maar dat ze altijd druivensap dronken. Nu is dit makkelijk te ontkrachten, want in de Bijbel werd regelmatig gesproken over dronkenschap, we hoeven maar te denken aan Noach (Gen. 9:21) of de geschiedenis van Jozef en de eerste ontmoeting met zijn broers (Genesis 43), of tot slot  moet men het Bijbelboek Esther er maar eens op nalezen dat berucht is van de vele vermeldingen over dronkenschap. In al deze gevallen zal deze dronkenschap niet zijn veroorzaakt door druivensap.

Ook in het Nieuwe Testament lezen we dat Paulus Timotheüs aanraadt om een weinig wijn te drinken (1 Tim. 5:23), waarbij hetzelfde Griekse woord wordt gebruikt als in de vele passages dat men niet dronken moet worden van wijn.

Nu weet ik ook dat bij het Avondmaal alleen sprake is van "de vrucht van de wijnstok" (Mat. 26:29; Mark. 14:25), maar kijken we naar alle andere passages in de Bijbel dan is het zeer goed mogelijk dat hier wijn wordt bedoeld en geen druivensap. Tenzij men heel consequent ook in alle andere passages het woord wijn wil veranderen naar druivensap.

Het probleem is dat veel evangelische christenen vinden dat alcohol drinken slecht is en daarom geheel moet worden verboden en verwijzen dan met hetzelfde gemak naar de vele teksten die over dronkenschap gaan. Ik zal binnenkort een reeks artikelen schrijven over verslaving en daar zal ik ook dit onderwerp behandelen. Voorlopig zeg ik dat af en toe een glas wijn, of zoals bij het avondmaal een slok wijn absoluut niet verkeerd is.


Tags: Voedsel, Wijn
Gerelateerde onderwerpen: Voedsel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel