September 13, 2011

You are currently browsing the daily archive for September 13, 2011.

Verslaving: Alcohol

Dit is een nieuwe reeks over verschillende soorten verslaving in samenwerking met Stichting Voorkom.

Een paar dagen geleden schreef ik over het gebruik van wijn, daarin werden verschillende Bijbel-passages aangehaald over het gebruik van alcohol. We hebben toen behandeld dat het matig drinken van alcohol in de Bijbel niet wordt afgewezen, terwijl aan de andere kant een beeld is geschetst dat uitbundig gebruik tot dronkenschap leidt en wel negatief wordt beoordeeld. Daarnaast heb ik eerder dit jaar geschreven over dit laatste onder christenen op de Bible Belt. Het is dan ook belangrijk om eerst eens enkele cijfers te geven:

  • 85% van de Nederlanders boven de 15 jaar drinkt alcohol.
  • 1 op de 10 Nederlanders heeft een probleem met of door alcohol; dit zijn 1,6 miljoen mensen.
  • 1,2 miljoen Nederlanders drinken gemiddeld meer dan 4 glazen alcohol per dag.
  • 350.000 mensen drinken meer dan 12 glazen alcohol per dag.
  • De maatschappelijke kosten worden geraamd op 2,5 miljard euro per jaar.
  • Ruim 50% van de agressiedelicten worden onder invloed van alcohol gepleegd.
  • Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen door de gevolgen van alcohol.

Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd alcohol te drinken. Ook drinken ze steeds vaker en wordt de hoeveelheid per keer hoger. De meeste jongeren drinken voor het eerst als ze tussen de 13 en 16 jaar oud zijn. Na dat eerste pilsje of mixje gaat het aantal glazen per keer erg snel omhoog. 75% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar drinkt tijdens het uitgaan minimaal 6 glazen. Ze vallen daarmee in de categorie ‘zware drinkers’, wat schadelijk is voor de gezondheid. Ruim 30% van de jongeren drinkt 10 glazen of meer. 10% slaat tijdens een avondje stappen meer dan 20 glazen achterover.

Alcohol is dan ook de bekendste drug ter wereld en is haast niet meer weg te denken uit onze hedendaagse cultuur. Het wordt gewoon gevonden dat je een alcoholisch drankje neemt als je onder elkaar bent, want ‘iedereen doet het’. Men vindt dan ook dat je hen
dat beslist niet mag afnemen. De vraag is of dit laatste argument hout snijdt als je de hierboven genoemde feiten leest. Natuurlijk is het gezellig als je met een groep vrienden bij elkaar bent en samen wat drinken verhoogt zeker deze gezelligheid, maar dat drinken hoeft niet perse een alcoholisch drankje te zijn, ook het samen drinken van een glas fris kan zorgen voor de gezelligheid.

Nu kan ik nog meer Bijbelteksten aanhalen over dronkenschap, maar die kun je vinden in de eerder genoemde links. Wie meer informatie wil hebben over alcohol verslaving en eventuele hulp verwijs ik naar de volgende documenten van Stichting Voorkom:

Tags: ,

Waren het engelen?

Hieronder een getuigenverslag van hoe God werkt in het Ikoma-gebied (Tanzania).

Samson Wahika werkt als proeflezer mee aan het Bijbelvertaalwerk in het Ikoma. Hij is predikant en ging wonen in Robanda, een klein Ikoma-dorp.

De predikant vertelde de dorpelingen over de ware God en zei dat het niet goed is om de machaba te aanbidden. De inwoners die deze goden aanbaden, onder wie de leiders van het dorp, eisten daarop dat hij zou vertrekken. Maar Samson Wahika volgde de leiding van de Heilige Geest. Hij ging naar de plek waar ze hun rituelen voor de machaba uitoefenden, en bad daar tot God. Op een dag kwamen de dorpsleiders Samson Wahika thuis ophalen om te zien wie er sterker is: hun goden of zijn God. Toen de mannen met de predikant op weg waren, viel hun aanvoerder opeens dood neer. De rest van de groep zag dit als een teken dat de God van de predikant sterker was. Ze lieten Samson Wahika daarom gaan.

Heilige plaats
Later belegden de dorpsleiders een vergadering om te besluiten hoe ze Samson Wahika uit hun dorp weg konden krijgen. Zoals gebruikelijk vond deze bijeenkomst plaats onder een boom die waarschijnlijk een heilige plaats was voor de machaba. Toen verschenen er plotseling woest uitziende mannen in witte kleding. Ze waren gewapend met lange messen en joegen de dorpsleiders weg. Niemand herkende deze mannen. Nog steeds is niet bekend wie zij waren. De christenen in het Ikoma-gebied denken daarom aan engelen. Na dit incident werd Samson Wahika verder met rust gelaten. De dorpsleiders erkenden de macht van de God van de predikant.

Vurig verlangen
Samson Wahika woont nog steeds in het dorp Robanda. Hij leidt daar een kerkje van ongeveer veertig mensen en preekt elke zondag over de ware God. Het is Samson Wahika’s vurige verlangen dat Gods waarheid tot de harten van de Ikoma zal spreken en dat hun leven hierdoor verandert. Hij ziet uit naar het moment dat de Ikoma Gods Woord in hun eigen taal hebben, zodat ze niet meer door kwade geesten misleid zullen worden.

Dit artikel is met toestemming van Wycliffe overgenomen uit hun tijdschrift Wycliffe nieuws (september 2011)

Tags: ,