‹ Er zijn weer amandelenVerslaving: Alcohol ›
Waren het engelen?
Gepubliceerd op 13-09-2011

Hieronder een getuigenverslag van hoe God werkt in het Ikoma-gebied (Tanzania).

Samson Wahika werkt als proeflezer mee aan het Bijbelvertaalwerk in het Ikoma. Hij is predikant en ging wonen in Robanda, een klein Ikoma-dorp.

De predikant vertelde de dorpelingen over de ware God en zei dat het niet goed is om de machaba te aanbidden. De inwoners die deze goden aanbaden, onder wie de leiders van het dorp, eisten daarop dat hij zou vertrekken. Maar Samson Wahika volgde de leiding van de Heilige Geest. Hij ging naar de plek waar ze hun rituelen voor de machaba uitoefenden, en bad daar tot God. Op een dag kwamen de dorpsleiders Samson Wahika thuis ophalen om te zien wie er sterker is: hun goden of zijn God. Toen de mannen met de predikant op weg waren, viel hun aanvoerder opeens dood neer. De rest van de groep zag dit als een teken dat de God van de predikant sterker was. Ze lieten Samson Wahika daarom gaan.

Heilige plaats

Later belegden de dorpsleiders een vergadering om te besluiten hoe ze Samson Wahika uit hun dorp weg konden krijgen. Zoals gebruikelijk vond deze bijeenkomst plaats onder een boom die waarschijnlijk een heilige plaats was voor de machaba. Toen verschenen er plotseling woest uitziende mannen in witte kleding. Ze waren gewapend met lange messen en joegen de dorpsleiders weg. Niemand herkende deze mannen. Nog steeds is niet bekend wie zij waren. De christenen in het Ikoma-gebied denken daarom aan engelen. Na dit incident werd Samson Wahika verder met rust gelaten. De dorpsleiders erkenden de macht van de God van de predikant.

Vurig verlangen

Samson Wahika woont nog steeds in het dorp Robanda. Hij leidt daar een kerkje van ongeveer veertig mensen en preekt elke zondag over de ware God. Het is Samson Wahika’s vurige verlangen dat Gods waarheid tot de harten van de Ikoma zal spreken en dat hun leven hierdoor verandert. Hij ziet uit naar het moment dat de Ikoma Gods Woord in hun eigen taal hebben, zodat ze niet meer door kwade geesten misleid zullen worden.

Dit artikel is met toestemming van Wycliffe overgenomen uit hun tijdschrift Wycliffe nieuws (september 2011)


Tags: Christendom, Engelen, Zending
Gerelateerde onderwerpen: Christendom, Engelen, Zending

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen