‹ Postzegels Rosh haShanaRosh haShana ›
Een niet te negeren aanklacht tegen onrecht
Gepubliceerd op 17-09-2011

Oud-minister Jan Pronk reageerde deze week op het Kairos-document. Hij noemde het een 'niet te negeren aanklacht tegen onrecht' en de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu vindt dat christenen Israël moeten beschermen tegen zichzelf door alle producten en diensten uit het land te boycotten.

Ook ik vind dat het Kairos-document een niet te negeren aanklacht is tegen onrecht en wel onrecht tegen de Israëliërs en christenen. Want cynisch genoeg schetst het document een zeer eenzijdig en daarmee onwaar beeld van het Midden-Oosten conflict, waarbij de schuld alleen bij Israël wordt gelegd. Dat Palestijnse christenen meer te lijden hebben van de Hamas of van de fundamentalistische islam wordt niet eens genoemd evenmin dat de gebruikte theologie haaks staat op wat in de Bijbel wordt gezegd.

Ondanks het feit dat in december 2009 al een ingezonden brief naar aanleiding van het Kairos-document is geplaatst op deze weblog, gaat de PKN door met deze hetze tegen Israël en negeert de feitelijke vervolging van de christenen in Westbank en hebben nooit geprotesteerd tegen de endlösung van de christenen in de Gaza. Daarnaast is nooit toegejuicht dat in Israël christenen alle vrijheid hebben (op een enkel geval na).

De oproep van Tutu dat christelijke kerken Israël moeten liefhebben zoals ze van een drankverslaafde oom zouden houden is dan ook een belachelijke vergelijking. Immers het zijn niet de Israëliërs die drankverslaafd zijn, maar de Palestijnen die dagelijks hun raketten afschieten richting de Israëliërs en het zijn de Palestijnen die de christenen vervolgen. Als we willen helpen dan zou het beter zijn om van de Palestijnen te houden als van een bloedverslaafde oom. Houd het vele geld in waarmee wapens worden gekocht. Stop de steun aan leerprojecten waarin tot haat wordt opgeroepen. Ondersteun hen, zoals de Israëliërs doen, door hun zieken op te nemen in de ziekenhuizen, door hen werk te geven. En het allerbelangrijkste wees eerlijk, vertel de Palestijnen dat ze moeten stoppen met hun terroristische acties tegen Israëliërs en christenen en dat ze moeten leren in vrede te leven.

Kortom laten we de aanklacht tegen onrecht niet negeren en feitelijke hulp geven aan de Palestijnen. We moeten beseffen dat niet zoals woordvoerder van de PKN Jan-Gerd Heetderks stelt dat "Ons beleid komt tot stand tijdens synodevergaderingen. Het zijn meerderheidsstandpunten", maar dat het beleid van christenen wordt gebaseerd op de Bijbel.


Tags: Antisemitisme, Christenvervolging, Israël, Politiek
Gerelateerde onderwerpen: Antisemitisme, Christenvervolging, Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker