September 18, 2011

You are currently browsing the daily archive for September 18, 2011.

De vis van Jona

De HEER liet Jona opslokken door een grote vis.

Jona 1:17 (2:1 NBV)

Op veel afbeeldingen die over deze geschiedenis gaan staat meestal een walvis afgebeeld. En dit is nou een van de weinige grote dieren die in de zee leven die het minst hiervoor in aanmerking komen om de simpele reden dat het keelgat van de walvis te klein is (met uitzondering misschien van de potvis). In het verleden heb ik al eens verschillende theorieën aangehaald wat voor vis het dan kan zijn geweest en deze keer kom ik, naar aanleiding van een mozaïek, met de theorie dat het een tandbaars geweest kan zijn.

De tandbaars is een vis die zijn hele leven blijft groeien en heeft als eigenaardigheid dat als deze jong is vrouwelijk is en later mannelijk wordt. Deze vis komt in de hele Middellandse Zee en Atlantische Oceaan voor. Vanwege de intensieve jacht op dit dier ziet men tegenwoordig zelden exemplaren die groter zijn dan 1,5 meter, maar er zijn ook recentelijk nog exemplaren gevangen van ruim 3 meter lengte.

Nu las ik pas geleden een artikel over deze vis dat deze vroeger veel groter was en daarbij werd verwezen naar onderstaande mozaïek waarop je kunt zien dat een mens wordt ingeslikt. De eerste gedachte die bij me opkwam, zou dit een mogelijke kandidaat zijn geweest voor de vis van Jona. Ondanks dat de verleiding zeer groot is moet je kritisch blijven. Ook al zou, zoals het artikel stelt, de tandbaars vroeger groter zijn geweest dan nog zou deze minimaal een meter of 8 lengte zijn wil het een volwassen mens kunnen inslikken. Daarnaast is het een artistieke afbeelding, met een grote kans dat het wat overdreven is en de vis als een soort monster afbeeld. Tot slot, je ziet dat de persoon die wordt ingeslikt naakt is, dit kan er op wijzen dat het niet om een volwassen persoon gaat, want die waren meestal gekleed. De kans is groter dat het om kind gaat, als je dit bovendien vergelijkt met de afmetingen van de vis zelf dan komen de afmetingen ook veel beter overeen.

Kortom, hoe leuk de gedachte ook is dat het de vis van Jona zou kunnen zijn geweest, denk ik toch niet dat de vis van Jona een tandbaars is geweest.

Tags: , , ,

Bijbelquiz (88)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Er waren inderdaad meerderen die aan een zonnesteek leden in de Bijbel, als eerste de zoon van de vrouw uit Sunem (2 Kon 4:19) en een tweede vermelding is de profeet Jona (Jona 4:8). Dat het vaker voorkwam blijkt uit passages zoals Jes 49:10 en Opb. 7:16 waar staat dat de zon zal hen niet steken. En natuurlijk zijn er ook nog apocriefe vermeldingen zoals in het boek Judith (8:3) waar Manasse een zonnesteek kreeg.

De vraag van deze week:

De vraag van deze week gaat het over een persoon die een hele akelige dood had, hij werd namelijk door wormen opgegeten. Wie was deze persoon en valt er nog iets bijzonders over hem te vertellen, waarom hij deze dood stierf.

Tags: