September 23, 2011

You are currently browsing the daily archive for September 23, 2011.

Dekapolis

Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonderden zich allen.

Markus 5:20 (HSV)

Dekapolis (=”tienstad”) is een gebied van tien steden (voornamelijk) aan de overkant van de Jordaan, dat reeds vroeg een zelfstandig bestuur had. Wordt alleen in dit vers en in Matt. 4:25 en Mark 7:31 genoemd. Plinius de Oudere (Naturalis Historia 5,16,74.) vermeld dat er verschillende lijsten van steden van Dekapolis in omloop waren en noemt vervolgens de meest geaccepteerde tien steden die deel uitmaakten van Dekapolis:

  • Damascus, de hoofdstad van het hedendaagse Syrië,
  • Gadara (Umm Qais), in het huidige Jordanië,
  • Hippus (Sussita), in het huidige Israël,
  • Dion (Capitolias) in het huidige Jordanië,
  • Pella, in het huidige Jordanië,
  • Canatha (Qanawat), in het hedendaagse Syrië,
  • Raphana of Abila, in het huidige Jordanië,
  • Philadelphia (Amman), de hoofdstad van het hedendaagse Jordanië
  • Gelasa (Gerasa), in het huidige Jordanië
  • Scythopolis (Beth-Shean), in het huidige Israel.

Tags: , ,

Christenvervolging

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: